01

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI

Łączy nas szacunek do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą Polskę i do tej niepodległości Naród doprowadził.
02

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI

Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków.
03

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI

Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu w Polsce myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.
04

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI

Tak jak On, dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą, wykluczającą anarchię.
Tak jak On, chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowościowymi i grupowymi.
Tak jak On, rozumiemy, iż szansą dla Polski jest społeczeństwo pracowite, zdrowe fizycznie i moralnie, wolne od wynaturzeń.
05

JESTEŚMY PIŁSUDCZYKAMI

Realizowanie testamentu Największego Polaka uważamy za swój obywatelski i patriotyczny obowiązek. Jesteśmy spadkobiercami ruchu piłsudczykowskiego i Związków Strzeleckich II. Rzeczypospolitej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.