Nieszpory Patriotyczne 2018

   Po Mszy świętej wieczornej w Dniu „Święta Flagi” w dn. 2.05.2018r.  po raz trzeci, na placu przed kolegiatą pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni zebrali się mieszkańcy, aby wspólnie śpiewać  pieśni patriotyczne na „Nieszporach Patriotycznych”  Inicjatywa podjęta przed trzema laty przez płk. zw. Jarosława Biereckiego – Radnego Sejmiku Pomorskiego, stała się tradycją miasta. 

   Wśród licznie przybyłych mieszkańców, działaczy samorządowych i społecznych byli również Piłsudczycy z gen.zw. Władysławem Stanisławem Śliwą Prezesem Zarządu Krajowego ZPRP.
Wstępne słowo wygłosił płk zw.. ks. dr Edmund Skalski - proboszcz parafii, który podziękował  za udział będący dowodem umiłowania Ojczyzny a szczególne słowa uznania skierował do gen.bryg. Jarosława Biereckiego, pomysłodawcy i organizatora kolejnych Nieszporów Patriotycznych, prosząc o ich kontynuację w następnych latach. Cytował wezwanie z wydanego śpiewnika … „ Niech zawarte w nim słowa będą przejawem patriotyzmu i wspomnieniem tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa witając przybyłych podkreślił, że II Rzeczpospolita to dzieło Marszałka Piłsudskiego i wiernych Mu żołnierzy, których etos zwycięstwa zawartych w słowach patriotycznych pieśni powinien być dzisiaj przykładem inspirującym do zaangażowania dla  dobra Ojczyzny. Po krótkich przemówieniach śpiewano pieśni.

   Tekst w formie karaoke ukazywał się na dużym telebimie a z głośników rozbrzmiewał podkład muzyczny – Mazurek Dąbrowskiego jako pierwszy, a potem Rota i dziesięć innych. Na zakończenie  pieśń legionów „ My, Pierwsza Brygada …”. Piłsudczycy w postawie „ na baczność” śpiewali honorując swój hymn.
Do zobaczenia w przyszłym roku na Nieszporach Patriotycznych  w Dniu Święta Flagi.

Opracowanie: płk zw. Zbigniew Borkowski


Drukuj   E-mail