Piłsudczycy w Brukseli

Piłsudczycy w Brukseli

W dniach 5-7.XI.2018r. na zaproszenie Pani Anny Fotygi - Posła do Parlamentu Europejskiego, delegacja 24 oficerów ZPRP udała się do Brukseli, na uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego i wzięcia udziału w obchodach  100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Parlamencie Europejskim. Delegacji przewodniczył Prezes Zarządu - gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa.

Linki do TVP 3 program pt: "Mosty do Niepodległej" (tutaj), program pt "Panorama" (tutaj) , program " Droga" (tutaj)

Podróż do Brukseli rozpoczęto w Gdańsku od wizyty i złożenia kwiatów w areszcie śledczym w którym więziony był  Komendant. Następnie przez twierdzę Wessel grupa dotarła do celu.

W pierwszym dniu wizyty, podczas uroczystej kolacji, gen. zw. Stanisław W. Śliwa podziękował Pani Annie Fotydze za zaproszenie Piłsudczyków, podkreślając, że jest to historyczne wydarzenie nie tylko dla naszej organizacji i Polaków,  ale i dla Brukseli będącej stolicą polityczną Europy. W podziękowaniu przekazał Pani Europoseł pamiątkowy ryngraf z wizerunkiem Marszałka.

W drugim dniu wizyty delegacja  wzięła udział w uroczystości odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Ambasadą RP w Królestwie Belgii.  Przybycie Piłsudczyków w kolumnie marszowej spotkało się z owacją licznie przybyłych uczestników uroczystości. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele rządu, ambasady, Instytutu Pamięci Narodowej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, polscy europosłowie i Polacy mieszkający w Belgii.
Poczet Sztandarowy ZPRP zajął honorowe miejsce przy Marszałku.  Piłsudczycy odśpiewali „Marsz Pierwszej Brygady”. Odsłonięcia pomnika dokonali: Jego Eminencja Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski oraz Zastępca Prezesa IPN dr Mateusz Szpytma. Uroczystość dopełniła aranżacja świetlna na budynku Ambasady RP oraz parada Królewskiego Zespołu Dętego z Hussigniesi. Piłsudczycy złożyli  pod pomnikiem wieniec kwiatów. Pomnik poświecił   ks. prałat dr Edmund Skalski płk ZPRP. Podczas uroczystej akademii w ambasadzie, gen. ZPRP Stanisław W. Śliwa  wygłosił przemówienie podkreślając historyczne znaczenie czynu Marszałka i   Wojska Polskiego dla Europy. Złote Krzyże ZPRP otrzymali: JE Artur Orzechowski -Ambasador RP,  Pan Jacek Grabowski - Konsul Generalny RP , Pani  Agnieszka Paciorek - Konsul RP, Pan Adam Siwek - Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Oznaczonym przekazano również Medale XXX-lecia ZPRP. Na pamiątkę wizyty Piłsudczyków i udziału w uroczystościach Ambasada otrzymała  ryngraf  z wizerunkiem Marszałka.

W trzecim dniu wizyty Piłsudczycy gościli w Parlamencie Europejskim. Po zwiedzeniu budynku i Sali Plenarnej PE,  wysłuchali prelekcji n/t pracy i roli PE, którą wygłosiła  Pani Anna Fotyga. Następnie w kaplicy PE odbyła się Msza Święta koncelebrowana w intencji: Ojczyzny, Marszałka Piłsudskiego i tych co o niepodległość Polski walczyli. Słowo wygłosił ks. Edmund Skalski.  Po Mszy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń . Order Honorowy Związku Piłsudczyków RP otrzymała Pani Anna Fotyga a Złotymi Krzyżami Zasługi dla ZPRP  odznaczeni zostali: Pani Joanna Duda-Gwiazda i Pan Andrzej Gwiazda. Jako votum dziękczynne przekazano do kaplicy ryngraf ze spiżowym wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej i napisem „ Matko, dziękujemy za Marszałka”.
Kolejnym wydarzeniem był udział delegacji w debacie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim  pt. „ Mosty ku niepodległości. Dlaczego powinniśmy stale troszczyć się o niepodległość ?”. W imieniu Piłsudczyków przemawiał gen.zw. Stanisław W. Śliwa podkreślając, że pamięć historyczna o Marszałku i jego Legionach to fundamenty  mostów do Niepodległej, tych fundamentów strzeże Związek Piłsudczyków RP.
Na zakończenie wizyty delegacja wzięła oraz w wydarzeniu artystycznym  pn. „Polska sztuka współczesna i muzyka poważna w stulecie odzyskania niepodległości”.

W czasie wizyty Piłsudczyków,  ekipa TVP 3, pod kierownictwem Pani Redaktor Jolanty Roman Stefanowskiej, realizowała własny materiał  na 100 lecie odzyskania Niepodległości. Wielu z nas miało okazję wypowiadać się przed kamerą, za to serdecznie dziękujemy.
Opracowanie: płk zw. Zbigniew Borkowski

 


Drukuj   E-mail