Obradował XII Kongres Delegatów ZPRP Gdynia 2019

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Muzeum Marynarki Wojennej RP w Gdyni obradował XII Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP. Obrady poprzedziła Msza Święta w Bazylice Morskiej NMP w Gdyni. Po Mszy odczytano Dekret Konferencji Episkopatu Polski o ustanowieniu księdza dra Edmunda Skalskiego – Generała brygady ZPRP - Duszpasterzem Krajowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Kongres otworzył i powitał Delegatów na Kongres – Prezes Zarządu Krajowego Związku - Generał zw. Stanisław Władysław Śliwa.
Obrady prowadził gen. dyw. zw. dr Wiesław Leszek Ząbek. Udzielono absolutoria ustępującym organom Związku i wybrano nowe na kad. 2020-2024.
Gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa został ponownie wybrany na Prezesa Zarządu Krajowego. Skład Organów Statutowych Związku kadencji  2020-2024 w zakładce „Władze”.Drukuj   E-mail