V-ta Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę. Relacja Związku.

Tradycją naszej organizacji stały się pielgrzymki na Jasną Górę, przed oblicze Matki Bożej "Hetmanki Żołnierza Polskiego i Legionisty". Pielgrzymujemy tutaj, aby dać wyraz miłości do Matki i Syna, aby podziękować za Wolną Ojczyznę, za  Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Żołnierzy, modlić się za nasze rodziny, Ojczyznę i nas samych.
Przybywamy do miejsca, w którym Marszałek złożył hołd Maryi za wstawiennictwo dające zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.

 

Matka Boża w wizerunku obrazu jasnogórskiego i ostrobramskiego widnieje na wszystkich naszych Sztandarach, jako patronka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnictwo we Mszy Świętej i Apelu Jasnogórskim jest również wyrazem podziękowania i religijnego oddania Bogu i Ojczyźnie. Jesteśmy wdzięczni Kapelanom Związku za uroczyste homilie i opiekę duchową.
Pielgrzymka ma również wymiar organizacyjny. Pragniemy w tym miejscu, gdzie bije serce narodu, święcić i nadawać Sztandary Związku, przyznawać stopnie i awanse oficerskie, odznaczać zasłużone osoby.
Towarzyszą nam media, relacjonujące nasze pielgrzymki, a nadawane audycje, zachęcają do poznawania historii i zaangażowania patriotycznego. TVP (tutaj) i Biuro Prasowe Jasnej Góry (tutaj) a także wiele innych dostępnych relacjach bezpośrednich i w Internecie.
W 2019 roku licznie zgromadziliśmy się  na Jasnej Górze w dniu 22 sierpnia.
Opracowanie:
płk zw. Zbigniew Borkowski - Sekretarz Zarządu Krajowego

Autor zdjęć  - mjr zw. Jerzy Hlades. Rozszerzona galeria zdjęć dostępna u autora tel: +48 698694758

 

 


Drukuj   E-mail