LUBELSCY PIŁSUDCZYCY NA OBCHODACH 80. ROCZNICY AGRESJI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ

LUBELSCY PIŁSUDCZYCY NA OBCHODACH 80. ROCZNICY AGRESJI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ
W dniu 01.09.2019r. 19 –osobowa grupa piłsudczyków na czele z gen. bryg. zw. Stanisławem Olszewskim zrzeszonych w Okręgu Lubelskim uczestniczyła w uroczyście obchodzonej w Lublinie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.


Motto na zaproszeniu na uroczystości miało treść:
Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas, Panie
/Jan Romecki” Modlitwa Szarych Szeregów”/
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. za poległych podczas wojny obronnej w 1939r., odprawioną w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.
Dalsza część uroczystości odbywała się w asyście wojska i licznych pocztów sztandarowych pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza, usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, na Placu Litewskim.
W trakcie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym m.in. odegrano Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, odczytano Apel Pamięci, oddano Salwę Honorową, złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza przez Posłów na Sejm RP, przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, licznych organizacji kombatanckich i społecznych oraz stowarzyszeń i odegrano melodię „Cisza”.
Z wystąpieniami nawiązującymi do pełnej poświęcenia, męstwa i odwagi oraz tragizmu tamtych lat podczas samotnej walki Polaków z niemieckim agresorem m.in. wystąpili: płk Henryk Czerkas – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie /główne wystąpienie opisujące okoliczności, przebieg i skutki wojny/, Posłowie na Sejm RP Pan Krzysztof Michałkiewicz /w imieniu swoim i Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej/ i Pani Joanna Mucha, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski, Wiceprezydent Miasta Lublina – Mariusz Banach, Konsul Generalny Ukrainy - Wasyl Pawluk.
W składzie Pocztu Sztandarowego Związku Piłsudczyków RP Okręg Lubelski wystąpili: ppłk zw. Zbigniew Cioczek, mjr zw. Sławomir Radzikowski, por. zw. Jacek Grajewski, natomiast wiązankę kwiatów złożyła delegacja w osobach: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski, płk zw. Artur Pejo, ppłk zw. Stanisław Wójcicki, por. zw. Bogumiła Wartacz, ppor. zw. Małgorzata Kusiak – Mazur.
Ponadto lubelscy piłsudczycy w czteroosobowej delegacji także uczestniczyli w podobnych uroczystościach w dniu 01.09.2019r. w Biłgoraju, gdzie Msza św. w intencji ofiar II Wojny Światowej odprawiona została w kościele p/w. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP, a następnie po przemarszu uczestników uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i orkiestry dętej pod Pomnik Ofiar Obozu Przejściowego w czasie II Wojny Światowej złożono wiązanki kwiatów. Wśród oddających hołd ofiarom wojny w Biłgoraju m.in. znaleźli się Posłowie na Sejm RP Agata Borowiec i Genowefa Tokarska, przedstawiciele władz samorządowych Biłgoraja i regionu oraz liczni kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy Biłgoraja. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Henryk Skubisz – Prezes Stowarzyszenia „Dzieci Zamojszczyzny”.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: mjr zw. Wiesław Bodo, por. zw. Bogumiła Wartacz


Drukuj   E-mail