Rok 2020

Archiwum wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

OBCHODY 100. ROCZNICY CUDU NAD WISŁĄ W WIŻAJNACH, SEJNACH I BERŻNIKACH.

W dniu 15 sierpnia 2020 r. obchodziliśmy 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej zwaną również Cudem nad Wisłą.

153. rocznica urodzin Marszałka. Rzeszów

W dniu 5 grudnia 2020 Związek Piłsudczyków Oddział Rzeszów uczcił 153 rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele św. Krzyża w Rzeszowie koncelebrowaną o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Kapelana W. Jagustyna. Msze uświetnili piłsudczycy, którzy czynnie włączyli się w liturgię i śpiew. Po Mszy św. udano się pod pomnik Józefa Piłsudskiego na plac Wolności, gdzie złożono kwiaty.

Z poważaniem Marcin Żańczak Sekretarz Oddziału Rzeszów

153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Okręgu Północnym Rozewie


Pod pomnikiem w Rozewiu odśpiewano Marsz I brygady. Prezes Okręgu Północnego ZPRP Rozewie gen. bryg. zw. Leszek Wiśniewski powitał gości, członków i poczet sztandarowy.

153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Lublinie

W Lublinie, złożenie kwiatów pod pomikiem Marszałka z okazji Jego urodzin porzedziła audycja w TV Lublin z udziałem Prezesa Okręgu - gen.bryg.zw. Leszka Kalinowskiego.  Fotorelacja z Lublina poniżej.

153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Buenos Aires

Nasz Oddział w Argentynie mimo, że młody organizacyjnie już zasłyną z wręcz perfekcyjnego zorganizowania w Buenos Aires jubileuszu urodzin Marszałka. Poniżej relacja filmowa na YouTube, serwis fotograficzny oraz program uroczystości wraz z tekstami przemówień, które za zgodą autorów publikuję. Niech będzie to przykład i kolejna dobra praktyką działania naszej organizacji inspirująca do naśladowania.
Gratulacje

153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdynia

Z okazji 153. rocznicy urodzin Marszałka, członkowie Prezydium Zarządu Krajowego; Generał . zw. Stanisław Władysław Śliwa, gen.dyw.zw. Jarosław Bierecki , płk zw. Zbigniew Borkowski złożyli kwiaty po pomnikiem Marszałka w Gdyni.

Piłsudczycy w Argentynie. Powołanie Oddziału Buenos Aires. Argentyna.

W dniu 21 listopada 2020,  Uchwałą Zarządu Krajowego ZPRP nr 4/11/2020,  powołany został Oddział Buenos Aires Argentyna Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
 Prezesem Zarządu Oddziału został gen. bryg. Alejandro Szejner.  Oddział ma siedzibę w miejscowości Martin Coronado w  Buenos Aires w Polskim Ośrodku Katolickim OO Franciszkanów ( Bernardynów). Utworzenie Odziału jest realizacją zapowiedzi dokonanej podczas misji do Argentyny  Prezesa Zarządu Krajowego {patrz  relacja (tutaj)}