100. rocznica Wiktorii Niemeńskiej. Sztandar dla Okręgu Ziemi Sejneńskiej w Sejnach

W dniach 19-20 września 2020 r. w Sejnach i Berżnikach obchodziliśmy 100. Rocznicę Wiktorii Niemeńskiej. Zwycięstwo z bolszewikami w Bitwie Niemeńskiej we wrześniu 1920 roku i pokonanie wojsk litewskich, współpracujących taktycznie z Armią Czerwoną, przyniosło temu regionowi ostateczny pokój po pierwszej wojnie światowej.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku pod tytułem „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej pod kierownictwem Pani Urszuli Gierasimiuk. Na 14 planszach w sposób bardzo czytelny przedstawiały najważniejsze aspekty zwycięskiej wojny z bolszewikami. Bardzo ciekawe zdjęcia oraz opisy sprawiają, że jest bardzo duże zainteresowanie wystawą. Obecni na odsłonięciu wystawy nauczyciele ze szkół powiatu sejneńskiego wyraziły chęć, aby wystawa została przynajmniej na dwa tygodnie. Zarówno wystawa jak i sesja historyczna odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Szymona Konarskiego w Sejnach. Następnie w małej sali teatralnej odbyła się sesja historyczna pod przewodnictwem prof. Jana Wiesława Wysockiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego nomem omen gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP. Oprócz profesora Wysockiego prowadzącym sesję był prof. Krzysztof Filipow z Uniwersytetu Białostockiego oraz Jarosław Szlaszyński starosta powiatu augustowskiego.  Prowadzący w bardzo wnikliwy sposób przez 3 godziny przedstawili historię zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Oczywiście szczególny nacisk profesorowie skierowali na batalię wrześniową, w czasie której odbył się zwycięski „Bój Sejneński” w dniach 22-23 września 1920 r z Litwinami, a następnie na geniusz Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu okrążone wojska bolszewickie poniosły klęskę. Frekwencja na odsłonięciu wystawy oraz na sesji historycznej była bardzo duża.

            W dniu 20 września 2020 roku nastąpił najważniejszy dzień Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Okręg Ziemi Sejneńskiej od chwili powstania tj. od czerwca 2013 r. O godz. 9.30 rozpoczęła się uroczysta zbiórka Okręgu Ziemi Sejneńskiej przed Pomnikiem Wiktorii Niemeńskiej. Przybyli członkowie Prezydium Zarządu Krajowego na czele z gen zw. Stanisławem Władysławem Śliwą  Prezesem Zarządu Krajowego, Ks. gen. bryg. zw.  Edmundem Skalskim Naczelnym Kapelanem Związku Piłsudczyków RP, gen. bryg. zw. Jarosławem Biereckim Wiceprezesem Zarządu, płk zw. Zbigniewem Borkowskim Sekretarzem Zarządu oraz inni członkowie delegacji. Na tak uroczystą zbiórkę przybyli prawie wszyscy członkowie Sejneńskich Piłsudczyków. Na początku płk zw. Jarosław Wojciechowicz złożył meldunek gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie o gotowości do wręczenia awansów i Honorowych Krzyży Związku Piłsudczyków RP. Honorowe Krzyże oraz awanse wręczył Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa w asyście członków Prezydium Zarządu Krajowego. Następnie płk zw. Jarosław Wojciechowicz Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP wręczył podziękowania członkom Okręgu za wpłaty na rzecz sztandaru, a na zakończenie zbiórki wszystkim członkom Okręgu wręczone zostały z dedykacją imienną medale pamiątkowe wydane  z okazji 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej przez Okręg Ziemi Sejneńskiej.
O godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta Liturgia Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura Ordynariusza Diecezji Ełckiej. Homilię w czasie Mszy wygłosił ks. bp Antoni Dydycz Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej. Sejneńscy Piłsudczycy zostali wyróżnieni, gdyż z pierwszym czytaniem zgromadzonych zapoznał por. zw. Stanisław Jastrzębski. Kulminacją Mszy Świętej był fakt odczytania Aktu Ufundowania  Sztandaru.  Akt odczytał płk zw. Zbigniew Borkowski, a obecni biskupi oraz Naczelny Kapelan poświęcili nowy sztandar. Po zakończeniu mszy płk zw. Zbigniew Borkowski odczytał Akt Nadania Sztandaru, a Rodzice Chrzestni – ks. płk zw. Władysław Napiórkowski i płk zw. Beata Dźwilewska przekazali sztandar gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie, generał przekazał płk zw. Jarosławowi Wojciechowiczowi i po chwili Sztandar został przekazany Pocztowi Sztandarowemu, który wystąpił w składzie: ppor. zw. Adam Hryniewicki dowódca pocztu sztandarowego, kpt. zw. Jerzy Bykas sztandarowy oraz por. zw. Danuta Miszkiel asysta pocztu.  Bardzo dużym wyróżnieniem okazało się wręczenie Orderu Honorowego Związku Piłsudczyków płk zw. Jarosławowi Wojciechowicz i ks. płk zw. Władysławowi Napiórkowskiemu Kapelanowi Okręgu Ziemi Sejneńskiej ZP RP.
Po chwili została wprowadzona Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z Pocztem Sztandarowym. Podniesiona została flaga państwowa i uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy. Gos zabrali między innymi: Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, ponadto zostały odczytane listy od Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, przeczytał Radny Województwa Podlaskiego por. zw. Paweł Wnukowski i list od Dyrektora IPN Oddział w Białymstoku Piotra Kardeli przeczytała Pani Urszula Gierasimiuk. Następnie zostały wręczone Medale Pro Patria, które otrzymali członkowie Sejneńskich Piłsudczyków Barbara Zdancewicz (nie obecna z powodu choroby), Halina Dzienisiewicz, Jerzy Bykas i Ryszard Kuźnicki. Po chwili najbardziej zasłużonym osobom płk zw. Jarosław Wojciechowicz i ks. płk zw. Władysław Napiórkowski wręczyli medale pamiątkowe wydane specjalnie z okazji 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej przez Okręg Ziemi Sejneńskiej.
Następnie został odczytany Apel Pamięci i Oddana Salwa Honorowa. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku Wiktorii Niemeńskiej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego zaprosił na agapę. 100. Rocznica Wiktorii Niemeńskiej oraz piękna pogoda sprawiła, iż na obchody przybyło około 500 osób. Były delegacje rządowe, wojewódzkie,  powiatowe i gminne.
Bardzo cieszymy się z faktu, iż przybyły delegacji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście Prezydium Zarządu Krajowego na czele z gen zw. Stanisławem Władysławem Śliwą, delegacja z Gdyni, Wyszkowa, Szczuczyna, Olecka, Suwałk i Wiżajn. Nadmieniam, iż Chór Ziemi Sejneńskiej pięknie śpiewał pod batutą Pani Emilii Melon.

            Należy zaznaczyć, iż głównym organizatorem obchodów 100. Rocznicy Wiktorii Niemeńskiej był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej. Współorganizatorami byli ks. Andrzej Sienkiewicz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach i Dariusz Łostowski Wójt Gminy Sejny.   
            Należy zaznaczyć,  że oprócz organizatorów którzy ponieśli największe koszty organizacji tj.: Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, Instytut pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Urząd Gminy w Sejnach, PGE Dystrybucja, Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP, Starostwo Powiatowe w Sejnach, Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" w Suwałkach, 14 Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nadleśnictwo Augustów, Koło Nr 14. im. Powstańców Sejneńskich ZŻWP w Sejnach, Szkoła Podstawowa w Poćkunach,  Ośrodek Kultury w Sejnach oraz wiele osób, które pomagały nam bezinteresownie.
Bardzo wszystkim dziękujemy za dobroć serca, aby godnie uczcić POLSKICH BOHATERÓW, KTÓRZY ODDALI TO CO NAJCENNIEJSZE -  SWOJE ŻYCIE NA OŁTARZU OJCZYZNY.
Autor : JW

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                      
Andrzeja Pankiewicza
i Leszka Przeborowskiego


Drukuj   E-mail