Telewizja Polska o Piłsudczykach

W TVP 3 Gdańsk  w magazynie religijnym "Droga" pod redakcją Jolanty Roman-Stefanowskiej, ukazał się w dn 27.09.2020 r reportaż o działaności Piłsudczyków w kraju i w Argentynie.
Z wypowiedziami o. Jacka Twaróg, Rektora misji katolickiej w Argentunie - Piłsudczyka , gen.zw. Stanisawa Władysława Śliwy - Prezesa Zarządu Krajowego i płk. zw. Zbigniewa Borkowskiego - Sekretarza Zarzadu Krajowego.
Reprtaż można obejrzeć w linku poniżej

kliknij tutaj


Drukuj   E-mail