Wizyta członków Zarządu Krajowego w Oddziale w Radomiu

Na zaproszenie prezesa Zarządu i członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Oddział Radom, w dniu 18.10.2020r przybyli :
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa,
Naczelny Kapelan ZPRP - gen. dyw. zw. ks. inf. Edmund Skalski
Vice Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP - gen. dyw. Związku - Jarosław Bierecki
Członek Zarządu Krajowego ZPRP TPJP - gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Sekretarz Prezydium Zarządu Krajowego ZPRP TPJP – płk zw. Zbigniew Borkowski
Przybyłych powitał w imieniu własnym i członków ZPRP TPJP- Prezes Zarządu ZPRP TPJP Oddz. w Radomiu mjr zw. Andrzej Stefański.


Spotkanie, ze względu na pandemię koronawirusa nie odbyło się w siedzibie ZPRP TPJP Oddz. Radom, lecz w lokalu członka naszego Związku , p. Andrzeja Bińkowskiego, w którym znajduje się Muzeum Rzemiosła, Muzeum Ikon i Kameralna Sala Koncertowa. W spotkaniu wzięli udział także członkowie rodzin i sympatycy naszego Związku.
Zebranych powitał mjr zw. Andrzej Stefański. Odśpiewano hymn Związku: Marsz Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego przy akompaniamencie kpt. Zw. Roberta Grudnia.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego płka Stefana Jaskota współzałożyciela Związku Piłsudczyków RP TPJP w Radomiu.
Prezes Związku mjr zw. Andrzej Stefański wręczył Prezesowi Zarz.Krajowego gen. zw. Stanisławowi Władysławowi Śliwie w imieniu Zarządu i członków Związku album o Radomiu oraz statuetkę "Łucznika Fabryki Broni Radom".
Ppłk zw. Ks. kan. Stanisław Drąg podarował prezesowi Zarządu Krajowego własnoręcznie napisaną ikonę. Wygłosił krótki wykład o pisaniu ikon.
Nastąpiły nominacje na wyższe stopnie oficerskie Związku.
Gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa w asyście gen. bryg. Związku Stanisława Olszewskiego mianował:
1. Wojciecha Prus Wiśniowskiego na stopień kapitana Związku
2. Ks.kan. Krzysztofa Rusieckiego na stopień porucznika Związku
3. Jana Iwanowskiego na stopień porucznika Związku
Prezes Zarz. Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa odznaczył srebrnymi medalami 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej ppłka zw. ks. kan. Stanisława Drąga i prezesa mjra zw. Andrzeja Stefańskiego.
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP podziękował za zaproszenie do Radomia, miasta w którym "wszystko się zaczęło".
Prezes ZP RP TPJP Oddz. Radom podziękował za otrzymane odznaczenia i na zakończenie spotkania zaproponował wysłuchanie krótkiego koncertu fortepianowego w wykonaniu kpt zw. Roberta Grudnia.
Po wysłuchaniu koncertu przybyli goście zostali zaproszeni na obiad do pobliskiej restauracji.
Prezes Oddziału mjr zw. Andrzej Stefański

 


Drukuj   E-mail