153. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość w Okręgu Północnym Rozewie


Pod pomnikiem w Rozewiu odśpiewano Marsz I brygady. Prezes Okręgu Północnego ZPRP Rozewie gen. bryg. zw. Leszek Wiśniewski powitał gości, członków i poczet sztandarowy.


Podkreślił, Ze Józef Piłsudski pochodził z rodziny szlacheckiej z tradycjami patriotycznymi. Ojciec był komisarzem rządu powstania styczniowego na powiat kowieński. Matka uczyła dzieci literatury polskiej i historii. Nie zaniedbywała innej edukacji między innymi języka francuskiego i niemieckiego. Pokładała nadzieję w synów, zwłaszcza w Ziuka /bo tak nazywała go od urodzenia/, że walczyć będą o wolność Polski. Jeszcze jako uczeń wraz z bratem założył kółko samokształcenia, które miało wspierać młodzież polską przed rusyfikacją . Poprzez zaangażowanie w ruchu zmierzającym ku wyzwoleniu Ojczyzny spod zaborów usunięto go ze studiów medycznych w Charkowie. Wiedzę o wojsku i innych strategiach nabywał jako samouk stał się dobrym dowódcą, który kierował ponad milionową armią. Po I wojnie światowej stał się Ojcem Niepodległości a po wygranej Bitwie Warszawskiej określono Go autorem „Cudu nad Wisłą”. Już za życia społeczeństwo stawiało pomniki i tablice upamiętniające zasługi. Dziś składamy kwiaty przy zapalonych zniczach pod pomnikiem Marszałka J . Piłsudskiego odsłoniętego 13 sierpnia 1932r w Rozewiu jako hołd Ojcu Niepodległości i jego współtwórcom, generałom, oficerom, podoficerom i niezłomnym żołnierzom tamtych lat.
NIEH NIGDY PAMIĘĆ O NICH NIE WYGAŚNIE.
Utrwalając pamięć przygotowano do wręczenia 50 medali 100 lecia „Cud nad Wisłą” dla członków ZPRP i osób współdziałających z ZPRP.

gen. bryg. ZPRP Marian Leszek Wiśniewski
fot ppłk ZPRP Eugeniusz Podolak


Drukuj   E-mail