Rok 2020

Archiwum wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

Relacja z wręczenia i poświęcenia Sztandaru dla Okręgu Lubelskiego ZP RP

W dniu 19.09.2020 odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru ZP RP dla Okręgu Lubelskiego. Matką chrzestną sztandaru została Wanda Cichocka, a ojcem chrzestnym dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina. Na uroczystośc przybyli członkowie Zarzadu Krajowego; Prezes Zarządu - gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa, V-ce Prezes - gen. dyw .zw. Jarosław Bierecki, Naczelny Kapelan gen.dyw.zw. ks. inf. Edmund Skalski, Członek Zarzadu- gen.bryg. zw. Stanisław Olszewski, Sekretarz Prezydium Zarządu - płk zw. Zbigniew Borkowski.

Po raz pierwszy wojsko litewskie zaciągnęło wartę honorową przy mauzoleum marsz. Józefa Piłsudskiego

Wydarzenia, które miały miejsce na Litwie 17 wrzesnia 2020 wpisują się w wieloletnią pracę Piłsudczyków ku zbliżeniu braterskich narodów.
Polska-Litwa. Piłsudski już nas nie dzieli. tao tytuł artykułu z "Rzeczpospolitej"
Pół polskiego rządu pojawiło się w Wilnie 17 września, w rocznicę radzieckiej agresji na Polskę. to tytuł artykułu Jerzego Haszczyńskiego (tutaj)
Jak powiedział „Rzeczpospolitej” Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, od 230 lat nie było takiego wspólnego posiedzenia władz polskich i litewskich. – Historyczny charakter tego wydarzenia podkreśla też to, że po raz pierwszy wojsko litewskie zaciągnęło wartę honorową przy mauzoleum Piłsudskiego [na wileńskim cmentarzu Rossa – red.]. To symbol tego, że świat się zmienia, na lepsze – powiedział nam Michał Dworczyk.
Dziękuję Panu Marcinowi Łapczyńskiemu za informację

W Rzeszowie obchody 81. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę

W dniu 17 września 2020 roku z okazji 81 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę odbyła się uroczysta Msza św. piękną, patriotyczną homilię wygłosił ks. proboszcz Władysław Jagustyn. Mszę świętą poprzedziło przekazanie Sztandaru Podkarpackiego Związku Piłsudczyków przez Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Oddziałowi Związku Piłsudczyków RP w Rzeszowie. Po Mszy nastąpiło modlitewne przejście ze zniczami pod Krzyż Ofiar Komunizmu, gdzie złożono wieńce i oddano cześć poległym.

W Sejnach. Obchody 80. Rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Rzeczypospolitą Polskę i 95. Rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Z inicjatywy Członków Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński oraz przy pomocy Ks. Zbigniewa Bzdaka - Proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, Dariusza Łostowskiego - Wójta Gminy Sejny i Romana Rogozińskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Płaska zorganizowaliśmy obchody 80. Rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Rzeczypospolitą Polskę i 95. Rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

100 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Sosnowicą z wojskami bolszewickimi

W dniu 29.08.2002 w gminie Sosnowica odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Sosnowicą z wojskami bolszewickimi . Okręg Lubelski ZP RP wspólnie z Gminą Sosnowica był współorganizatorem uroczystości.

ODSŁONIĘCIE OBELISKU LEGIONOWEGO NA KSIĘŻU MAŁYM WE WROCŁAWIU

 

W roku jubileuszu 100-lecia Bitwy Warszawskiej odsłonięty został w dniu 20 czerwca 2020 roku kamienny obelisk poświęconey pamięci Józefa Piłsudskiego i Legionów  w obecności przedstawicieli Związku Piłsudczyków Okręgu Dolnośląskiego i pocztu sztandarowego, a także Grupy Motocyklowej Kardan, Stowarzyszenia Mała Garstka, licznie zgromadzonych potomków Legionistów i Żołnierzy II Rzeczpospolitej mieszkających w rejonie Księża Małego oraz Towarzystwa Ziemi Księskiej.

Jasna Góra BP o Piłsudczykach

Poniżej link do Relacji Biura Prasowego Jasnej Góry z VI Pielgrymki Piłsydczyków na Jasną Górę wraz wywiadem udzielonym przez Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP gen.zw. Stanisława Władysława Sliwy i z homilią gen.dyw.zw.ks.inf.dr Edmunada Skalskiego Naczelnego Kapelana ZPRP  i z bogatym serwisem zdjęciowym.
Dziękujemy Jasna Góro.

W Magazynie Katolickim Droga w TVP3 relacja z VI Pielgrzymki Piłsudczyków

Dziękujemy Telewizji Polskiej a zwłaszacza Pani Redaktor Jolancie Roman - Stefanowskiej za obszerny reportaż z VI Pielgrzymki w którym zawarto wiele ciekawych wypowiedzi człnków naszej organizacji. Jest też modlitwa Naczelnego Kapelana gen.dyw.zw.ks. inf. dr Edmunda Skalskiego do Matki Bożej w czasie Apelu Jasnogórskiego.  Link poniżej .

VI Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę

VI Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę do Matki Bożej - Hetmanki Narodu Polskiego, odbyła się w dn. 20 sierpnia 2020 roku,  Piłsudczycy uczestniczyli w zmniejszonych składach osobowych w porównaniu z rokiem 2019, przestrzegając sanitarno epidemiologicznych


Tradycyjnie złożono wiązankę kwiatów w kaplicy Pamięci Narodu na wałach Klasztoru Jasnogórskiego przed tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po raz pierwszy odbyło się spotkanie Kapelanów Oddziałów i Okręgów z Naczelnym Kapelanem ZPRP gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmundem Skalskim.
Spotkanie pielgrzymów odbyło się w Auli św. Jana Pawła II . Przybywających pielgrzymów witał koncert pieśni patriotycznych i legionowych w wykonaniu Piłsudczyków z Oddziału Szczuczyn.
Po wprowadzeniu Sztandaru ZPRP i odśpiewaniu Hymnu Związkowego "My, Pierwsza Brygada", Sekretarz Zarządu Krajowego płk zw. Zbigniew Borkowski odczytał Deklarację Programową ZPRP.
Następnie przybyłych powitał Prezes Zarządu Krajowego - gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa. Wygłaszając przemówienie wskazał na najważniejsze  kierunki działalność Związku roku 100 lecia Bitwy Warszawskiej jako przełomowego wydarzenia w historii świata i Józefa Piłsudskiego jako Naczelnego Wodza Zwycięskiej Armii i autora zwycięstwa. Wskazał również na opiekuńczą i duszpasterską rolę Kapelanów w działalności Związku. Wymienił także najważniejsze wydarzenia minionego roku w naszym Związku dziękując ich organizatorom.
Następnie Oddział Ziemi Kałuszyńskiej w uroczystej ceremonii otrzymał Sztandar Związkowy.
Wręczono nominacje generalskie i oficerskie, odznaczenia i pamiątkowe medale i ryngrafy.
Spotkanie w Auli zakończył Prezes Zarządu Krajowego dziękując przybyłym za udział w Pielgrzymce.

Następnie zgromadzeni udali się do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Maszę Świętą w intencji:
- I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy Legionistów,
- Powstańców Styczniowych i poległych kapelanów,
- członków Związku Piłsudczyków RP i ich rodzin.
Mszy przewodniczył gen. dyw. ks. inf. dr. Edmund Skalski, wygłaszając homilię nawiązującą do wydarzeń sprzed stu lat , które zatrzymały inwazję Amii Czerwonej na Polskę i na Europę i obroniły chrześcijaństwo przed bolszewikami. Dziękując bohaterskim żołnierzom Wojska Polskiego i Naczelnemu Wodzowi Józefowi Piłsudskiemu, zaprosił do wspólnej modlitwy za ich dusze.

0 godzinie 21, Pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, prowadzonym również przez gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmunda Skalskiego.
Podczas Apelu, Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa odczytał „Akt Zawierzenia Piłsudczyków Matce Bożej”.

Uroczystości relacjonowały stacje telewizyjne TVP 3 (tutaj) i media społecznościowe w tym watykańskie. Biuro Prasowe Jasnej Góry (tutaj)Uczczenie pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Żołnierzy pod Obeliskiem Legionowym na Księżu Małym we Wrocławiu. 100. lecie Bitwy Warszawskiej

W sobotę, 15 sierpnia, na pod Obeliskiem Legionowym zlokalizowanym na miejscowym Cmentarzu Parafialnym na Księżu Małym we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie potomków Legionistów i żołnierzy II RP oraz mieszkańców osiedla i zaproszonych gości.


Zgodnie z programem rozpoczęto odśpiewaniem Pierwszej Brygady, następnie złożono pod kamiennym monumentem, wiązankę upamiętniającą to istotne w dziejach państwa polskiego. Złożenie kwiatów pod obeliskiem poprzedzone to zostało rysem historycznym
o wojnie polsko – bolszewickiej oraz jej postrzeganiu na przestrzeni stu lat dzielących nas
od tego wydarzenia. Słowo to wygłosił Adam Czmuchowski wskazując na zmieniające się
w poszczególnych okresach dwudziestego wieku, to jest w czasie trwania działań wojennych,
okresie przedwojennym, potem w czasie PRL-u, kiedy pamięć o tamtych wydarzeniach próbowano całkowicie wymazać lub celowo ją fałszowano, aż po czasy transformacji, po roku 1989, kiedy na powrót pamięć ta wróciła.
Wojna polsko-bolszewicka była to wojna sprawiedliwa, mająca na celu odzyskanie
ziem utraconych w wyniku rozbiorów, oswobodzenie i ochronę polskiej ludności żyjącej na wschodzie. Polska pragnęła zabezpieczyć ziemie dawnej Rzeczypospolitej z bogatym polskim dziedzictwem kulturowym. Najeźdźcą byli bolszewicy. W obliczu zagrożenia społeczeństwo polskie było zjednoczone i gotowe bronić niepodległości, o czym świadczył powszechny zaciąg do ochotniczej armii polskiej, gdzie widzieli dla siebie miejsce ludzie w różnym wieku, ze wszystkich stanów i grup zawodowych.
Konsekwencje wojny były natenczas jednoznacznie pozytywne, dla państwa polskiego – ustalenie granic, dla narodu – odzyskanie ufności we własne siły, dla całej Europy – uchronienie przed bolszewicką nawałą. Spośród postaci występujących w tej wojnie najwięcej miejsca poświęcano Naczelnikowi Państwa i Naczelnemu Wodzowi – Józefowi Piłsudskiemu, który był przedstawiany jako zwycięzca i obrońca, który skupił wokół siebie naród i wskrzesił Polskę.
Z kolei w materiałach z okresu komunistycznego ( 1945 –1989 ) wojna polsko-bolszewicka była przedstawiana jako element międzynarodowej interwencji przeciwko młodemu państwu radzieckiemu. Polskim koordynatorem tej interwencji był Józef Piłsudski, którego popierali zagraniczni imperialiści, rodzima burżuazja. Wojna miała grabieżczy charakter ze strony imperialnej Polski i nie chciały jej masy ludowe a rząd radziecki nadaremnie przedkładał propozycje pokojowe. Konsekwencje wojny roku 1920 były zdaniem komunistów jednoznacznie niekorzystne dla Polski. W wyniku wojny zostały bowiem ocalone rządy burżuazyjne w Polsce, a pogłębieniu uległa nieufność w stosunkach polsko-radzieckich. Postać Józefa Piłsudskiego nacechowana była zdecydowanie negatywnie. To Piłsudski – zdaniem komunistów – wszczął wojnę, był sprawcą nieszczęść ludu i sprzymierzał się z wrogami Polski. Sama zaś wojna przedstawiana była jako antyradziecka, wojna polsko-radziecka, wywołana dążeniami Józefa Piłsudskiego do utworzenia federacji Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, zmierzającej do osłabienia Rosji Radzieckiej.
W tym miejscu należy zastanowić się, bo mamy rok 2020, a nie rok 1920, jak obecnie przedstawiana jest młodzieży historia naszego kraju i co z tego może wyniknąć lub już wynika, kiedy to bezrefleksyjnie opisuje się minioną rzeczywistość, posługując się warsztatem badawczym okresu komunistycznego.
Po przedstawieniu treści historycznych głos zabrała Helena Piotrowska, która zaprezentowała książkę prof. Andrzeja Nowaka zatytułowaną „Ojczyzna ocalona: wojna sowiecko-polska 1919-1920” i nawiązała do słów przedmówcy. Wieniec od Związku Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski oraz Towarzystwa Ziemi Księskiej złożyli pod monumentem Teresa Grodzicka i Adam Czmuchowski. Na zakończenie zebrani wysłuchali wiązankę pieśni wojskowych z epoki, w oryginalnym wykonaniu m.in. Chóru Dana z okresu międzywojennego.
ppor.zw. dr Adam Czmuchowski
Związek Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski