Kazanie o maryjności Józefa Piłsudskiego i wizji św. siostry Faustyny wygłoszone w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku

Link do artykułu z linkiem do nagrania wideo tutaj

Link do artykułu o wizji św. siostry Faustyny tutaj


Drukuj   E-mail