Adres do korespondencji

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego
Zarząd Krajowy
81-198 Kosakowo
ul. Nagietkowa 7

Siedziba Związku

Warszawa
ul. Ostrobramska 109