01
Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.
02
Kontynuacja idei J. Piłsudskiego w czasach obecnych.
03
Pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych.
04
Opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość.
05
Popularyzacja i propagowanie spaw obronnych.
06
Wpojenie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
07
Udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe.
08
Prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na celu nauki młodzieży zasad patriotyzmu i obywatelskiego wychowania.
09
Współpraca z podmiotami noszącymi imię J. Piłsudskiego.
10
Kierowanie się zasadą neutralności politycznej.
11
Wierni statutowej dewizie.
12
Hołd i pamięć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu bohaterowi walczącemu o niepodległą i demokratyczna Polskę twórcy Państwa Polskiego.

Drukuj   E-mail