Piłsudczyk Nr 74-75

Szanowni Czytelnicy ! Kolejny, podwójny 74-75. numer pisma Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej „Piłsudczyk” poświęcony jest 100-letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej i 30-lecia powołania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. Z tych na szczególne podkreślenie zasługują: Bezprecedensowa w działalności piłsudczyków wizyta delegacji ZPRP w parlamencie Unii Europejskiej w Brukseli, połączona z odsłonięciem Pomnika Marszałka przed siedzibą ambasady RP. To wydarzenie na trwale wpisuje się w największe dokonania Związku, kierowanego przez gen. zw. Stanisława Władysław Śliwę. Uświetnia liczne przedsięwzięcia organizowane przez terenowe struktury ZPRP upamiętniających 100-lecie Odzyskania niepodległości i 30-lecie powstania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Z innych wydarzeń istotnych w życiu piłsudczykowskim to m.in.: IV Pielgrzymka Związku na Jasną Górę w dniu 23.08.2018 r. w ramach obchodów w/w rocznic.

Wydania archiwalne