O Marszałku i Legionach

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Istniej wiele zbiorów informacji o Marszałku i Legionach. Tutaj gromadzimy wybraną wiedzę o wydarzeniach, faktach, ludziach, pamiątkach etc. i linki do wartościowych stron internetowych o tematyce piłsudczykowskiej.

Bitwa Warszawska. Cud nad Wisłą

Rocznica Bitwy Warzawskiej szczególni czczona jest przez Związek Piłsudczyków RP. Członkowie Związku uczestniczą w wielu uroczystościach i je wspóorganizują wraz z lokalnymi społecznościami. Są również aktywnymi propagatorami zwycięstwa, będącego jednym z największych w nowożytnej historii świata.

W hołdzie Marszałkowi w 87. rocznicę śmierci.

Artykuł powstał dla uczczenia 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Marszałek Józef Piłsudski w wizji św. Siostry Faustyny

Józef Piłsudski trafił do czyśćca! Chrystus Miłosierny zlitował się nad duszą Marszałka za wstawiennictwem  Matki Bożej Ostrobramskiej, którą  otaczał wielkim kultem.

Z Wilna- książki o Józefie i Bronisławie Piłsudskich

Publikujemy poniżej list od Pani Alwidy.A. Bajor pisarki z Litwy, informującej nas o jej książkach i wydarzeniach na Litwie związanych z upamiętnieniem postaci  sławnych braci, oraz z prośbą o pomoc w wydaniu kolejnej książki.
W korespondencji otrzymaliśmy m.in. zdjęcie plakatu z Marszałkiem ubranym w mundur, którego krój, formę a także kolor mają mundury organizacyjne ZPRP.