Portal o Józefie Piłsudskim

Rekomendujemy Piłsudczykom korzystanie z portalu o Józefie Piłsudskim ( JPilsudski.org) jako nowoczesnego i aktualizowanego  kompendium wiedzy o którym twócy piaszą tak:


..."Powstanie portalu JPilsudski.org ściśle wiąże się z deficytem informacji o tej niezwykłej postaci i epoce, w której żył i działał w sieci internet. Ambicją twórców jest więc przybliżenie czytelnikom możliwie najpełniejszego jej portretu, także na polu rzeczywistości wirtualnej"
Podony cel realizowany jest również w Związku Piłsudczyków RP


Drukuj   E-mail