Marszałek Józef Piłsudski. Polska wojna prewencyjna z Niemcami

Publikujemy link do artykułu w gazecie "Rzeczpospolita" opisującym stosunki polsko niemieckie w okresie międzywojennym i roli Marszałka J. Piłsudskiego w tych relacjach . Ukazuje on złożoność polityki  międzynarodowej i skłania do refleksji nad dzisiejszym miejscem Polski na arenie miedzynarodowej.


Dziękuje Panu  ppłk zw. Stanisławowi Bębenek – z Oddziału Ostrów Mazowiecka za nadesłanie artykułu. 
Są tacy historycy, którzy piszą o tym samym, ale inaczej.  Na przykład w znalezionym artykule (tutaj). znamiennym jest to,  że  autor 5 razy wymienia nazwisko Hitlera i ani razy Piłsudskiego, to właśnie jest przykład narracji historycznej z którą powinno się polemizować. Niech zachęca nas to do aktywności w ZPRP , aby pokazywać rolę Marszałka Piłsudskiego w kształtowaniu naszego państwa.. 
Tekst w Rzeczypospolitej  (tutaj)


Drukuj   E-mail