Marszałek Józef Piłsudski w wizji św. Siostry Faustyny

Józef Piłsudski trafił do czyśćca! Chrystus Miłosierny zlitował się nad duszą Marszałka za wstawiennictwem  Matki Bożej Ostrobramskiej, którą  otaczał wielkim kultem.


Do dziś wierni modlący się w Ostrej Bramie mogą odszukać wotywną plakietkę z napisem " Dzięki Ci Matko za Wilno", którą zostawił w tym miejscu ówczesny wódz polskiego państwa. Piszą o tym Henryk Bejda i Małgorzata Pabis w książce pt:  "Gdy przychodzą dusze" - Tajemnica świętych obcowania. (Dom Wydawniczy Rafael - 2014).
Publikacja to czekała, aż otworzy się dla niej okno historii. Tym oknem jest działalność Piłsudczyków i nowa polityka historyczna naszego państwa w sprawie dziejów Niepodległej i jej twórcy.
W książce tej, światło dzienne uzyskuje jeszcze ważniejsza wiadomość, że Święta Siostra Faustyna w dniu 12 maja 1935 roku, to jest w dniu jego śmierci, widziała jak Marszałek konał i widziała Sąd Boży nad nim. Odsyłam do oryginalnego tekstu w książce, której kopie stron zamieszczam na zdjęciach.
Piłsudczycy zawsze byli przekonani, że dusza Marszałka zasługuje na Niebo i aby je osiągnąć potrzebuje jeszcze modlitwy wiernych. W naszych corocznych Pielgrzymkach na Jasną Górę przed oblicze Matki Bożej  i we wszystkich Maszach świętych odprawianych na całym świecie z inicjatywy Okręgów i Oddziałów naszego Związku i w prywatnych modlitwach,  prosimy o Dar Nieba dla Marszałka i Jego Żołnierzy.
Objawienia świętej Siostry Faustyny nie lekceważmy, gdyż stało się ono nie bez przyczyny.

Drukuj   E-mail