O Marszałku i Legionach

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Istniej wiele zbiorów informacji o Marszałku i Legionach. Tutaj gromadzimy wybraną wiedzę o wydarzeniach, faktach, ludziach, pamiątkach etc. i linki do wartościowych stron internetowych o tematyce piłsudczykowskiej.

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego były narodowym świętem. Mówił o tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. (przemówienie radiowe tutaj)
Tradycję II RP podtrzymują Piłsudczycy ( patrz google hasło: imieniny Piłsudskiego)

JÓZEF GABRIEL JĘCZKOWIAK ZAPOMNIANY BOHATER LISTOPADA 1918 ROKU

Otrzymaliśmy korespondencję od Pana Daniela Żródlewskiego rzecznika Prasowego Muzeum Narodowego w Szczecinie  z zaproszeniem na wystawę i promocję książki,  które kierujemy do członków naszej organizacji.
Przestawiona zostanie postać Józefa Gadriela Jęczkowiaka, którego czyn jest jednym z kamieni węgielnych naszej niepodległości. Piłsudczycy również przywracają  pamięć o ludziach i wydarzeniach, nie istniejacych w świadomości historycznej!
Wystawa stanowi próbę zaprezentowania roli i znaczenia jednostek w odbudowaniu państwa polskiego na przykładzie życia i działalności Józefa Jęczkowiaka. Losy tego bohatera stały się przyczynkiem do wskazania trwałości patriotyzmu oraz jego wartości w społeczeństwie polskim. Celem ekspozycji jest także ocalenie postaci Józefa Jęczkowiaka od zapomnienia oraz rozpowszechnienie informacji o jego życiu i działalności na rzecz niepodległej Polski zarówno wśród mieszkańców Szczecina, jak i szerszego grona odbiorców.

105. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej z Oleandrów

Dn. 6 sierpnia 1914r około godziny 4 nad ranem, na rozkaz Komendanta Józefa Piłsudskiego wyruszyła z dzielnicy  Oleandry  w Krakowie  I Kompania Kadrowa strzelców.

Kalendarium życia Marszałka Józefa Piłsudskiego

Opracowanie: płk zw. Zbigniew Borkowski
Kalendarium jest zbiorem otwartym na uzpełnienia  dat i wydarzeń. Zachowano stylistykę i gramatykę języka z oryginalnych dokumentów. Linki do innych internetowych publikacji w opracowaniu.