O Marszałku i Legionach

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Istniej wiele zbiorów informacji o Marszałku i Legionach. Tutaj gromadzimy wybraną wiedzę o wydarzeniach, faktach, ludziach, pamiątkach etc. i linki do wartościowych stron internetowych o tematyce piłsudczykowskiej.

„Obywatelu Komendancie – my ciągle I Brygada!”

Przemówienie ojca Eustachego Rakoczego OSPPE,  na Jasnej Górze, ze strony internetowej sewisu informacyjnego Konferencji Wyższych Przełożnych Zakonów Męskich w Polsce z 2014 r (oryginał tutaj)