O Marszałku i Legionach

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Istniej wiele zbiorów informacji o Marszałku i Legionach. Tutaj gromadzimy wybraną wiedzę o wydarzeniach, faktach, ludziach, pamiątkach etc. i linki do wartościowych stron internetowych o tematyce piłsudczykowskiej.

Dawniej na imieninach Marszałka w opracowaniu kpt. zw. dr Adama Czmuchowskiego.

Opracowanie kpt. zw. dr Adama Czmuchowskiego z Okręgu Dolnosląskiego wzbogaca naszą wiedzę o tradycji obchodów imienin Marszałka. Dziękujemy.

Historia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Komorowie


Bardzo ciekawa historia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego od czasu ufundowania przez słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w 1932 roku do czasów odbudowy w 1999 roku.

Powstanie Styczniowe - 158 rocznica

Korespondencja nadesłana przez potomka powstańca styczniowego spod Samsonowa k.Kielc-  ppor. zw. dr Adama Czmuchowskiego - Związek Piłsudczyków RP Okręg Dolnośląski.
Publikacja na portalu ZPRP w 102 rocznicę wydania rozkazu okolicznościowego przez Marszałka J. Piłsudskiego. Patrz poniżej.

Marszałek Józef Piłsudski. Polska wojna prewencyjna z Niemcami

Publikujemy link do artykułu w gazecie "Rzeczpospolita" opisującym stosunki polsko niemieckie w okresie międzywojennym i roli Marszałka J. Piłsudskiego w tych relacjach . Ukazuje on złożoność polityki  międzynarodowej i skłania do refleksji nad dzisiejszym miejscem Polski na arenie miedzynarodowej.