Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

Zjazd Krajowy ZPRP. Wschowa dn. 14 maja 2022r

Okręg Królewska Wschowa jest współorganizatorem Zjazdu Krajowego ZPRP podczas którego odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP.

Obchody 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Okręgach i Oddziałach naszego Związku zorganizowane będą uroczystości związane z obchodami 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ( +12 maja 1935r.).
Prezes Zarządu Krajowego - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa weźmie w nich udział w dn. 10 maja w Warszawie,  w dn. 12 maja w Namysłowie ( Okręg Opolski ZPRP).
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt" Odszedł Wódz Narodu Józef Piłsudski"

Solidarni z walczącą Ukrainą

Piłsudczycy stanowczo potępiają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Plan pracy Zarządu Krajowego na rok 2022.

RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA ROK 2022.

Pandemia. Modlitwa

Kapelan Krajowy Związku Piłsudczyków RP gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski zachęca do modlitwy o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii.

Zaplanowane adresy poczty internetowej w ZPRP (wymagające aktywacji)

Wykaz nazw/adresów poczty Związkowej e- mail służy do założenia skrzynki na komputerach i stosowania do korespondencji Związkowej. Aby ją uruchomić należy dostosować się do instrukcji opublikowanej tutaj i otrzymać hasło.

Medal " Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy"

Związek ustanowił Medal pamiątkowy z dewizą "Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy" z okazji V. rocznicy ponownego umieszczenia na Kahlenbergu w Wiedniu,  tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ona treść będąca hołdem Narodu i jest na awersie Medalu.

Komunikat Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP TPJP w sprawie internetowej poczty Związkowej.

 Proszę Prezesów Oddziałów i Okręgów o dostosowanie się do poniższej instrukcji.

gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP

Wspomnienie o płk zw. Edwardzie Klonowskim

Ostrobramska, Piłsudski, Polska –w sercu. Tak żył, -orędownik polskości w Republice Litewskiej - Edward Klonowski. Przeżył 95 lat w Wilnie, u boku Matki Bożej Ostrobramskiej, przy mauzoleum matki i serca syna i z polską flagą w swoim mieszkaniu.

Apel o wsparcie inicjatywy Oddziału w Szczuczynie

Oddział ZP RP w Szczuczynie zwraca się z prośbą o wsparcie budowy Alei Pamięci poświęconej ZASŁUŻONYM W WALCE O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. Za każdą złotówkę z serca DZIĘKUJEMY nr konta 20 8768 0003 0000 0589 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie ZP RP o/Szczuczyn z dopiskiem ALEJA PAMIĘCI.
fotogaleria poniżej