Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

34. Jubileusz ZPRP

Z okazji 34 rocznicy utworzenia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

Zaproszenie do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP NA JASNĄ GÓRĘ

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Władysław Śliwa
Generał Związku
zaprasza do udziału w VIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
na Jasną Górę
przed oblicze Królowej Polski,
Hetmanki Żołnierza Polskiego, która odbędzie się
18 sierpnia 2022 roku
Program Pielgrzymki

Zjazd Krajowy ZPRP. Wschowa dn. 14 maja 2022r

Okręg Królewska Wschowa jest współorganizatorem Zjazdu Krajowego ZPRP podczas którego odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP.

Obchody 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W Okręgach i Oddziałach naszego Związku zorganizowane będą uroczystości związane z obchodami 87.rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego ( +12 maja 1935r.).
Prezes Zarządu Krajowego - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa weźmie w nich udział w dn. 10 maja w Warszawie,  w dn. 12 maja w Namysłowie ( Okręg Opolski ZPRP).
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt" Odszedł Wódz Narodu Józef Piłsudski"

Solidarni z walczącą Ukrainą

Piłsudczycy stanowczo potępiają wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Plan pracy Zarządu Krajowego na rok 2022.

RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA ROK 2022.

Pandemia. Modlitwa

Kapelan Krajowy Związku Piłsudczyków RP gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski zachęca do modlitwy o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii.

Zaplanowane adresy poczty internetowej w ZPRP (wymagające aktywacji)

Wykaz nazw/adresów poczty Związkowej e- mail służy do założenia skrzynki na komputerach i stosowania do korespondencji Związkowej. Aby ją uruchomić należy dostosować się do instrukcji opublikowanej tutaj i otrzymać hasło.

Medal " Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy"

Związek ustanowił Medal pamiątkowy z dewizą "Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy" z okazji V. rocznicy ponownego umieszczenia na Kahlenbergu w Wiedniu,  tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ona treść będąca hołdem Narodu i jest na awersie Medalu.

Bitwa Warszawska. Cud nad Wisłą

Rocznica Bitwy Warzawskiej szczególni czczona jest przez Związek Piłsudczyków RP. Członkowie Związku uczestniczą w wielu uroczystościach i je wspóorganizują wraz z lokalnymi społecznościami. Są również aktywnymi propagatorami zwycięstwa, będącego jednym z największych w nowożytnej historii świata.