Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

Zmarł płk zw. Lech Marczak

MARCZAK
Z głębokim żalem i smutkiem  zawiadamiam, że odszedł od nas płk zw. Lech Marczak V-ce Prezes Okręgu Mazurskiego w Olecku.

Polska książka dla młodzieży na Kresach

Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej płk zw. Jarosław Wojciechowicz zwraca sie z uprzejma prośbą  do Piłsudczyków o przesyłanie książek dla młodzieży na Kresach. Szczegóły apelu w liście - patrz poniżej

Nadanie imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Dworcowi Głównemu w Krakowie

Delegacja Piłsudczyków weźmie udział w uroczystości nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Dworcowi Głównemu w Krakowie w dniu 11 maja.

Nadchodzi godzina 21.37. Św. Janie Pawle II módl się za nami

Szczególny dzień 2 kwietnia 2021 i szczególny czas. Szesnasta rocznica świerci św. Jana Pawła II i jednocześnie, czas pandemii, chorób i śmierci, czas zatrzymania się świata i zwrotu w nieznanym kierunku. W godzinie 21.37 módmy się o wstawiennictwo Papieża u Chrystusa Miłosiernego, aby ponownie odmienił oblicze Ziemi, tej Ziemi.
Pozostawiam link do mojego artykułu przypominajacego postać świętego Jana Pawła II (tutaj)

Pandemia. Modlitwa

Kapelan Krajowy Związku Piłsudczyków RP gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski zachęca do modlitwy o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii.

Zaplanowane adresy poczty internetowej w ZPRP (wymagające aktywacji)

Wykaz nazw/adresów poczty Związkowej e- mail służy do założenia skrzynki na komputerach i stosowania do korespondencji Związkowej. Aby ją uruchomić należy dostosować się do instrukcji opublikowanej tutaj i otrzymać hasło.
Posiadacze poczty związkowej będą otrzymywali automatyczne korespondencję z Zarządu Krajowego i będą subskrybentami strony internetowej ZK. Przy pomocy tej poczty będą mogli zawiadamiać o ważnych wydarzeniach w swoich Okręgach i Oddziałach.
Wdrożenie następuje sukcesywnie. Do czasu aktualizacji poczta nie jest aktywna. Aktywna poczta oznaczona jest zółtym tłem liter adresu pojawia się również na wykazie (tutaj)

Medal " Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy"

Związek ustanowił Medal pamiątkowy z dewizą "Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy" z okazji V. rocznicy ponownego umieszczenia na Kahlenbergu w Wiedniu,  tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ona treść będąca hołdem Narodu i jest na awersie Medalu.

WSKRZESICIELOWI OJCZYZNY
PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI POLSKI
GODNEMU KRÓLA SOBIESKIEGO WODZOWI
KTÓRY CHWAŁĘ JEGO ORĘŻA W 1920 WZNOWIŁ
CHRZEŚCIJAŃSTWO POWTÓRNIE URATOWAŁ
O LOSIE EUROPY ROZSTRZYGNĄŁ
12.05.1939 POLACY W WIEDNIU

 

medal

Komunikat Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP TPJP w sprawie internetowej poczty Związkowej.

 Proszę Prezesów Oddziałów i Okręgów o dostosowanie się do poniższej instrukcji.

gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP

Wyjazd do Wilna odwołany

Wyjazd do Wilna w dn. 14-17.05.2019 r ze względów organizacyjnych jest odwołny
Sekretarz Zarzadu Krajowego PRP
płk zw. Zbigniew Borkowski