Posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP

Prezes Zarzadu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa zwołuje posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP nowej kadencji 2020/24 w poszerzonym składzie. Posiedzenie odbędzie się w dn. 1.02.2020 r. (sobota) o godz. 10.00 w Sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku ul. Okopowa 21-27 

W posiedzeniu wezmą udział również Prezesi Zarządów Okręgów i Oddziałow ZPRP oraz członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Szczegółowy program posiedzenia poniżej

Sekretarz Prezydium Zarządu Krajowego
płk zw. Zbigniew Borkowski

                                     PORZĄDEK POSIEDZENIA

                 ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW

                                   RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                       w   dniu 01.02.2020

Miejsce : Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/26

                 Sala Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Okolicznościowy ubiór - strój cywilny   / Bez MUNDURU/.

  • 9.50 – złożenie kwiatów pod Tablicą Pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego .
  • 10.00 - początek obrad :

Odśpiewanie Hymnu Związku Piłsudczyków „ Pierwsza Brygada”

Powitanie przybyłych uczestników spotkania – Prezes Zarządu Krajowego – Generał Związku - Stanisław Władysław Śliwa

  • Przedstawienie porządku obrad Zarządu Krajowego Prezes Zarządu Krajowego – Generał Związku – Stanisław Władysław Śliwa
  • Przedstawienie propozycji do planu pracy na rok 2020 oraz zakresu działalności Związku Piłsudczyków RP – Prezes Zarządu Krajowego – Stanisław Władysław Śliwa
  • Znaczenie , rola i zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Piłsudczyków RP – Prezes Zarządu Krajowego – Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa
  • Sprawozdania z działalności merytorycznej i realizacji budżetu - składek członkowskich Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP – Prezesi Okręgów i Oddziałów Związku
  • Dyskusja
  • Przyjęcie i przegłosowanie Uchwał i Wniosków
  • 12.00 - Zakończenie obrad Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej .

                                                                     Prezes Zarządu Krajowego

                                                     Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                      Stanisław Władysław Śliwa

                                                                                 Generał Związku

 


Drukuj   E-mail