Godność Infułata dla Krajowego Duszpasterza Piłsudczyków

OJCIEC ŚWIETY PAPIEŻ FRANCISZEK
na wniosek
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia
UHONOROWAŁ :
Księdza Prałata Edunda Skalskiego: Prezbitra Archidiecezji Gdańskiej ,
Proboszcza Bazyliki Morskiej w Gdyni,
Krajowego Duszpasterza ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,
Generała Brygaday ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
Najwyższą w Hierarchii Kościoła Katolickiego Godnością Kapłańską :
TYTUŁEM HONOROWYM
PROTONOTARIUSZA Supra Numerum–INFUŁATA/Określenie Tytułu „INFUŁAT” używane jest tylko w Polsce i pochodzi od przywileju noszenia szat i oznak pontyfikalnych –biskupich , a także od nazwy nakrycia głowy –infuły /.
Z okazji tak ważnego wydarzenia ,
Nadania Najwyższej w Kościele Katolickim Godności Kapłańskiej
Księdzu Edmundowi Skalskiemu
Generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Władysław ŚLIWA
Prezes Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
w Imieniu swoim własnym i wszystkich członków
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
złożył
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU INFUŁATOWI
EDMUNDOWI SKALSKIEMU
życzenia zdrowia i wielu Łask Bożych w pełnieniu tak zaszczytnej
Posługi Duszpasterskiej Ku Chwale Kościoła Świętego
i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej .


 


Drukuj   E-mail