Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

Plan pracy Zarządu Krajowego na rok 2022.

RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA ROK 2022.

Życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu Narodowego Święta Niepodległości życzę, aby dla każdego z nas wolna Polska była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować, aby bohaterski czyn Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego Żołnierzy prowadzący do wolności Ojczyzny pozostawał w naszej chwalebnej pamięci.

Pandemia. Modlitwa

Kapelan Krajowy Związku Piłsudczyków RP gen. bryg. zw. ks. dr Edmund Skalski zachęca do modlitwy o zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii.

Zaplanowane adresy poczty internetowej w ZPRP (wymagające aktywacji)

Wykaz nazw/adresów poczty Związkowej e- mail służy do założenia skrzynki na komputerach i stosowania do korespondencji Związkowej. Aby ją uruchomić należy dostosować się do instrukcji opublikowanej tutaj i otrzymać hasło.

Medal " Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy"

Związek ustanowił Medal pamiątkowy z dewizą "Naród Polski w Obronie Chrześcijańskiej Europy" z okazji V. rocznicy ponownego umieszczenia na Kahlenbergu w Wiedniu,  tablicy pamiątkowej poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Zawiera ona treść będąca hołdem Narodu i jest na awersie Medalu.

Bitwa Warszawska. Cud nad Wisłą

Rocznica Bitwy Warzawskiej szczególni czczona jest przez Związek Piłsudczyków RP. Członkowie Związku uczestniczą w wielu uroczystościach i je wspóorganizują wraz z lokalnymi społecznościami. Są również aktywnymi propagatorami zwycięstwa, będącego jednym z największych w nowożytnej historii świata.

Komunikat Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP TPJP w sprawie internetowej poczty Związkowej.

 Proszę Prezesów Oddziałów i Okręgów o dostosowanie się do poniższej instrukcji.

gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP

Wspomnienie o płk zw. Edwardzie Klonowskim

Ostrobramska, Piłsudski, Polska –w sercu. Tak żył, -orędownik polskości w Republice Litewskiej - Edward Klonowski. Przeżył 95 lat w Wilnie, u boku Matki Bożej Ostrobramskiej, przy mauzoleum matki i serca syna i z polską flagą w swoim mieszkaniu.

Apel o wsparcie inicjatywy Oddziału w Szczuczynie

Oddział ZP RP w Szczuczynie zwraca się z prośbą o wsparcie budowy Alei Pamięci poświęconej ZASŁUŻONYM W WALCE O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. Za każdą złotówkę z serca DZIĘKUJEMY nr konta 20 8768 0003 0000 0589 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie ZP RP o/Szczuczyn z dopiskiem ALEJA PAMIĘCI.
fotogaleria poniżej

Polska książka dla młodzieży na Kresach

Prezes Okręgu Ziemi Sejneńskiej płk zw. Jarosław Wojciechowicz zwraca sie z uprzejma prośbą  do Piłsudczyków o przesyłanie książek dla młodzieży na Kresach. Szczegóły apelu w liście - patrz poniżej