Ogłoszenia

Związku Piłsudczyków RP

Piłsudczycy w 100. Rocznicę Powrotu Kościerzyny do Ojczyzny

Piłsudczycy, wraz z Prezesem Zarządu Krajowego gen.zw. Stanisławem Władysławem Śliwą i Sztandarem Zarządu Krajowego ZPRP, wezmą udział w uroczystościach powrotu Kościerzyny do Ojczyzny, które odbędą się w mieście w dn. 26 stycznia 2020 r. Zbiórka Okręgów i Oddziałów o godz. 12.00. przed Sanktuarium Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin, przy kościele farnym Świętej Trójcy w Kościerzynie.
Szczegóły ( tutaj)

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP

Prezes Zarzadu Krajowego ZPRP gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa zwołuje posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP nowej kadencji 2020/24 w poszerzonym składzie. Posiedzenie odbędzie się w dn. 1.02.2020 r. (sobota) o godz. 10.00 w Sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku ul. Okopowa 21-27 

Nie żyje gen. bryg. zw. Tomasz Madej - Skarbnik Zarządu Krajowego

madejZ głębokim żalem zawiadamiam, że nie żyje gen. bryg. zw. Tomasz Madej - Skarbnik Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.
Odszedł od nas przyjaciel, zasłużony Piłsudczyk, patriota, wychowawca młodzieży, zapalony społecznik, pasjonat historii.
Cześć Jego pamięci !
Prezes Zarządu Krajowego ZPRP
Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa.

W Ostrej Bramie Msza Święta w intencji Piłsudczyków

Szanowni Państwo Prezesi Okręgów i Oddziałów Związku,
Redaktor Polskiego Radia i Kuriera Wileńskiego Pan KRZYSZTOF SUBOCZ - Pułkownik Związku Piłsudczyków RP,
poinformował , że :
  w Dniu Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego , 5 grudnia 2019 roku o godz. 17.00/ wg naszego czasu/
zostanie odprawiona w Ostrej Bramie w WILNIE - MSZA ŚWIĘTA w Intencji o Błogosławieństwo Boże dla
Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wszystkich Członków Związku
Piłsudczyków i Ich Rodzin.

Wita Ludwichowska-Pawłowska
Pułkownik Związku Piłsudczyków RP.

Powołanie Naczelnego Kapelana ZPRP - Duszpasterza Krajowego

Z rekomendacji Prezesa Zarządu Krajowego gen.zw. Stanisława Władysława Śliwy,  Księża Biskupi zgromadzeni na 385 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Częstochowie w dniach 18-21 listopada 2019 roku, powołali księdza Prałata dr EDMUNDA SKALSKIEGO, prezbitra Archidiecezji Gdańskiej, na Duszpasterza Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Na XII Komgresie Delegatów ZPRP gen.bryg.zw. ks.dr Edmund Skalski został powołany na Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

V-ta Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę.

                                          Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP 
                     - gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa serdecznie zaprasza do udziału w
               V Ogólnopolskiej Pielgrzymce Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
                    na Jasną Górę przed oblicze Królowej Polski , Hetmanki Żołnierza Polskiego,
która odbędzie się dn 22 sierpnia 2019 roku wg. poniższego programu przebiegu uroczystości:

Zarządzenie Prezesa ZK ZPRP w sprawie zebrania w Rembertowie

                        Zarządzenie Prezesa Zarządu Krajowego

                  Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

                                  z dnia 04.03.2019 roku.

ZARZĄDZAM : na dzień 19.03.2019 roku, godz.12.00   posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej poszerzone o :

- Przewodniczących Sądów Koleżeńskich,

- Przewodniczących Komisji Rewizyjnych,

- Prezesów Okręgów i Oddziałów,

- Zaproszonych Gości.

Miejsce posiedzenia Zarządu Krajowego ZP RP:

Urząd Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy

Aleja Gen. A. Chruściela „Montera”28 , sala Ratusza.

PORZĄDEK  DNIA :

11.00 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

12.00 – Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP,

1. Wprowadzenie Sztandaru Okręgu Mazowieckiego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Powitanie zaproszonych Gości i Piłsudczyków przez Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP-Generała Związku Stanisława Władysława Śliwę

3. Omówienie planu pracy na rok 2019 - Prezes Zarządu Krajowego  Stanisław Władysław Śliwa – Generał Związku

4. Propozycje do panu pracy na rok 2019 – Prezesi Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków

5. Przyjęcie planu pracy na rok 2019 Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej

6. Zakończenie posiedzenia godz. 13.30 – 14.00

     14.00 – Przejście do Restauracji Myśliwskiej na poczęstunek.

                    Koszt poczęstunku 40 złotych od osoby.

                                                                 Prezes Zarządu Krajowego ZP RP

                                                                     Stanisław Władysław Śliwa

                                                                             Generał Związku