Statut Związku Piłsudczyków RP TPJP

uchwalony na XII Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów 10 grudnia 2016 r. w Gdyni