Statut Związku Piłsudczyków RP TPJP uchwalony na XII Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów 10 grudnia 2016 r. w Gdyni