Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

POTRÓJNE ŚWIĘTO U PIŁSUDCZYKÓW RP Z OKRĘGU WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM


W dniu 01.02.2023 r. piłsudczycy RP z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego uczcili 82-letni Jubileusz płk. Zw. Ignacego Wieczorka - prezesa i założyciela tego okręgu, jego imieniny oraz zainaugurowali obchody 5-lecia działalności okręgu.

POTRÓJNE ŚWIĘTO U PIŁSUDCZYKÓW RP Z OKRĘGU WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

W dniu 01.02.2023 r. Piłsudczycy RP z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego uczcili 82-letni Jubileusz płk. zw. Ignacego Wieczorka - prezesa i założyciela tego okręgu, jego imieniny oraz zainaugurowali obchody 5-lecia działalności Okręgu.

Centralne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Wyszkowie.

CENTRALNE OBCHODY 160. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WYSZKOWIE
„Każde pokolenie służyło jak mogło sprawie ojczystej.
Na Was spada ten sam obowiązek nie opuszczać żadnej okazji do służby dla Ojczyzny”

/Bronisław Deskur/

Okręg Wschodnio Mazowiecki na Facebooku

Strony Piłsudczyków w socjal mediach są jednym z silnych sposobów promocji naszej organizacji i informacji o jej aktyniczności. Do już istniejących dołączyła zaktualizowana strona na fB Okręgu Wschodnio Mazowieckiego (patrz tutaj .)

Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu

Dnia 5 grudnia 2022 r w 155. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie 2. Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu odsłonięto pomnik Marszałka - Patrona jednostki.
W odsłonięciu uczestniczył i wygłosił przemówienie Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa - Generał Związku. W uroczystości wzięła również  udział delegacja Piłsudczyków.

SZTANDAR DLA OKRĘGU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP W RADOMIU

Dzień 24.09.2022 r. był w Radomiu największym piłsudczykowskim świętem. Okręgowi ZP RP w Radomiu uroczyście wręczono i poświęcono sztandar – wyjątkowy symbol honoru i tradycji w czasie pokoju i wojny. Wręczenia dokonał gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego ZP RP, a poświęcił go gen. dyw. zw. ks. inf. dr Edmund Skalski Naczelny Kapelan ZP RP.

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NA RONDZIE W NAŁĘCZOWIE


„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi.
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.”
/J. Piłsudski/

JUBILEUSZ 5 ROCZNICY POWSTANIA ODDZIAŁU DUNAJ W WIEDNIU

Relacja z obchodów  w dniu 5.11.2022 r. 5. Jubileuszu  powstania Oddziału Dunaj w Wiedniu

Piłsudczycy w Wiedniu w 2022 roku

Piąta rocznica powstania Oddziału Dunaj w Wiedniu oraz 104 rocznica odzyskania Niepodległości i 83 rocznica umieszczenia tablicy na Kahlenbergu poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, były okazją dla dwudniowego święta Piłsudczyków w stolicy Austrii w 2022 roku. Film o Wiedeńskich Piłsudczykach i ich działaniach tutaj

Ku czci i pamięci Błogosławionego ks. kmdra Władysława Miegonia

W dniu 15 października 2022 r. Piłsudczycy złożyli hołd pamięci błogosławionego księdza komandora Władysława Miegonia w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci, modląc się w uroczystej Mszy świętej w jego intencji w Bazylice Morskiej pw. NMP Królowej Polski w Gdyni- kościele tytularnym ZPRP.