Relacje

Z wydarzeń Związku Piłsudczyków RP

W hołdzie Marszałkowi. Relacja z Lublina z uroczystości obchodów 89.rocznicy śmierci Marszałka.

Uroczystości 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyły się dn. 12 maja 2024 roku w Lublinie, zstały zorganizaowane przez Okręg Lubelski. Rozpoczęły się Uroczystym Apelem na Placu Litewskim przed Pomnikiem Marszałka.

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP w Lublinie

W Lublinie w sali reprezentacyjnej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 22.03,2024r z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Krajowego ZPRP  z udziałem Prezesów, Okręgów i Oddziałów Związku.

Centralne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego i 36. rocznicy utworzenia Związku Piłsudczyków RP.


W Lublinie odbyły się centralne uroczystości z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, połączone z 36. rocznicą powstania ZRRP. Zorganizowane zostały przez Okręg Lubelski w Lublinie ( foto ze  stony fB tutaj)
O tradycji organizacji imienin Marszałka w przedwojennej Polsce czytaj w artykule tutaj

Obchody uroczystości imienin Marszałka w Ostrowi Mazowieckiej

Zapraszam do obejrzenia relacji z Obchodów uroczystości Imienin Marszałka w Ostrowi Mazowieckiej

156.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

We wszystkich oddziałach terenowych uroczyście i w najróżniejszy sposób obchodzimy rocznicę urodzin Marszałka jest to nasza tradycja
W 2022 roku obchodach w Oddziale Olsztyn relacjonowała Telewizja Olsztyn patrz tutaj
W tym roku w Okręgu Lublin w dniu urodzin Marszałka tj. 5 grudnia rozpoczęto realizację filmu.

Życzenia z okazji 35-lecia powstania ZPRP i list gratulacyjny od Prezydenta RP

Z okazji 35-lecia powstania Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej składam wszystkim członkom Związku najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomylności w zaszczytnej służbie Bogu i Umiłowanej Ojczyźnie.

Prezes Zarządu Krajowego
Stanisław Władysław Śliwa
Generał Związku

"Dla Ciebie Polsko" - konkurs piosenki patriotycznej zorganizowany przez Okręg Lubelski

Publikujemy korespondencję o zorganizowanym dla młodzieży konkursie piosenki patriotycznej pt: "Dla Ciebie Polsko" również zapowiedż prasową i relację telewizyjną i fotograficzną galerię.

Święto Sztanadaru w Lublinie

Okręg Lubelski obchodził trzecią rocznicę powołania i jednocześnie świętował Dzień Sztandaru nawiązując do dawniej wojskowej tradycji. Podnosząc to wydarzenie do rangi święta w Okręgu lubelscy piłsudczycy dali przykład i wzór do naśladowania.

Relacja z Jubileuszowej Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę

Uroczysta Pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Polski i Hetmanki Żołnierza Polskiego, z okazji 35-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, była głównym wydarzeniem roku Jubileuszowego naszego Związku.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W CZESŁAWICACH


W dniu 03.08.2023 r. w Czesławicach, w Gminie Nałęczów woj. lubelskie , dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego Bitwę Warszawską, w tym dwóch Legionistów mieszkańców Czesławic, poległych w walkach o utrzymanie niepodległości Polski: szer. Franciszka Chudy – żołnierza 5. P.P. LEG., poległego 30.08.1919 r. pod Drują /okolice Wilna/ oraz szer. Michała Wnuk – żołnierza 7. P.P. LEG., który poległ 20.07.1920 r. pod Targowicą /na terenie dzisiejszej Ukrainy – dawnej Rzeczypospolitej/.