Niezwykłe spotkanie w Poznaniu. Śladami zapomnianego pomnika Marszałka.

29.01.2021 r. w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Oddziału ZP RP spotkali się: ppłk Zw. Bogumił Tycz - Prezes Zarządu Oddziału ZP RP w Poznaniu, gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski - Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, Beata Balczyńska-Vowie – V-ce Przeor Konfraterni Środkowo-Pomorskiej KOŚSBM oraz Ireneusz Vowie - Wielki Kanclerz Wielkiej Kapituły KOŚSBM.

Ponadto w spotkaniu wzięli udział - mjr Zw. Daniela Kubacka i ppłk Zw. Jerzy Drągowski.
W pierwszej części spotkania Pani Beata Balczyńska-Vowie wręczyła Stanisławowi Olszewskiemu dokument - powierzenie Przeora Konfraterni Środkowo-Pomorskiej KOŚSBM na sprawowanie funkcji Komandora Komandorii Lubelskiej Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.
Z kolei gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski wręczył ppłk Zw. Bogumiłowi Tycz i mjr. Zw. Danieli Kubackiej zaległe, ze względu na zagrożenie epidemiczne, akty nominacji na stopnie związkowe. W dalszej części spotkania zostały omówione kierunki pracy i zasady współpracy pomiędzy ww. stowarzyszeniami.
W drugiej część spotkania – jego uczestnicy udali się na ul. Rolną Nr 47 w Poznaniu, gdzie na terenie ówczesnych koszar, w podwórzu pokoszarowej kamienicy, 7. Batalionu Saperów w dniu 14.08.1933 roku został odsłonięty pomnik Józefa Piłsudskiego. Fundusze na wykonanie pomnika pochodziły ze zbiórki od oficerów i podoficerów tego batalionu.
Do dziś, niestety przetrwał już tylko całkowicie zapomniany prostokątny ponad 3-metrowy betonowy słup na trójstopniowym cokole. W czasie II Wojny Światowej Niemcy usunęli z tego pomnika wieńczącą go figurę orła, a także pamiątkową tablicę z profilem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odznakę 7. Pułku Saperów i laudację ku czci Marszałka:
„WSKRZESICIEL PAŃSTWA POLSKIEGO, TWÓRCA I WÓDZ ARMII POLSKIEJ MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI. URODZONY W ZIEMI WILEŃSKIEJ, ZESŁANY NA SYBIR W 19-TYM R. ŻYCIA. PO POWROCIE WSTĄPIŁ DO P.P.S. W 1905 R. ZORGANIZOWAŁ WALKĘ ZBROJNĄ Z CARATEM. POTEM STWORZYŁ ZWIĄZEK STRZEL. – Z NIM WYRUSZYŁ Z KRAKOWA 6/VIII. 1914 R. NA OSWOBODZENIE ZABORU ROSYJS. – PO OPUSZCZENIU PRZEZ MOSKALI RUBIEŻY RZECZP., SKIEROWAŁ WSZYSTKIE SIŁY PRZECIW NIEMCOM. - 20/VIII. 1917 R. WYWIEZIONY DO MAGDEBURGA. WRÓCIŁ W LISTOP. 1918 R. I II-GO T.M. OBJĄŁ WŁADZĘ NAD WSKRZESZONYM PAŃSTW. – STWORZYŁ RZĄD, ZWOŁAŁ SEJM USTAW., ORĘŻEM WYKREŚLIŁ GRANICE POLSKI. – W 1920 R. ODPARŁ NAJAZD BOLSZEWICKI. – OD 1926 R. DĄŻY CAŁĄ POTĘGĄ SWEJ WOLI DO NAPRAWY KOSTYTUCJI. JEGO GENIUSZ POZWOLIŁ NARODOWI POLSKIEMU DOKONAĆ W KRÓTKIM CZASIE OLBRZYMIEGO DZIEŁA. STAWIANE JEMU POMNIKI SĄ JEDNOCZEŚNIE POMNIKAMI MIŁOŚCI OJCZYZNY.”
Po odszukaniu miejsca usytuowania pomnika, kilkuosobowa delegacja piłsudczyków ZP RP złożyła pod opuszczonym postumentem symboliczne kwiaty i po chwili zadumy oddała honor.
Zapomniany pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, to jedno z istotnych zadań dla Poznańskiego Oddziału ZP RP - zadbanie o dalsze losy, odbudowę i porządek wokół ważnego dla Polaków pomnika.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski /na podstawie Wikipedi/
Fot. Ppłk Zw. Jerzy Drągowski


Drukuj   E-mail