Piłsudczycy uczcili 101. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem

Dnia10 lutego 2021 roku Piłsudczycy uczcili w 101 Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem.


Delegacja Zarządu Krajowego ZPRP na czele z Generałem Związku Stanisławem Władysławem Śliwą, Naczelnym Kapelanem gen. dyw. ZPRP ks. inf. Edmundem Skalskim i Członkiem Zarządu Krajowego gen. bryg. ZPRP Marianem Leszkiem Wiśniewskim, złożyła wieniec kwiatów pod tablicą Generała Józefa Hallera, umieszczoną na ścianie puckiej fary. Poczet sztandarowy wystawił Okręg Północny Rozewie ZPRP płk ZPRP w składzie: Zdzisław Sołtysiak, ppłk ZPRP. Jan Grubba i ppłk ZPRP. Marian Korzeniewski oraz płk ZPRP. Sławomir Dzięgielewski.
Tablicę ufunowali Piłsudczycy w setny jubileusz zaslubin,  została ona odsłonięta przez Prezydenta RP - Pana Andrzeja Dudę. ( relacja tutaj).  W tegorocznej uroczystości brał udział również  Biskup Pomocniczy Diecezji Gdańskiej ks. Wiesław Szlachetka wraz z proboszczem fary ks. prałatem Jerzym Kuncą.
Generał Stanisław Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Krajowego wygłosił okolicznościowe przemówienie i odznaczył Orderami Honorowymi ZPRP: ks. bpa. Wiesława Szlachetkę i ks. prał. Jerzego Kuncę.
Po uroczystości przed tablicą odbyła się Msza święta w intencji Ojczyzny i tych, którzy za nią walczyli.


Drukuj   E-mail