Na imieninach Marszałka w Gdyni

Prezydium Zarządu Krajowego oraz Piłsudczycy z Oddziału Pomorskiego w Gdyni uczcili imieniny Marszałka udziałem w Eucharystii sprawowanej w Bazylice Mniejszej pw. Najświetszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni. Modlono się za zbawienie Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za pokój i szczęście w umiłowanej Ojczyźnie. Mszę Świętą sprawował gen.dyw.zw. ks. inf. dr Edmund Skalski – Naczelny Kapelan Zawiązku.


Tegoroczna uroczystość zbiegła się z ogłoszonym przez Papieża Franciszka Rokiem św. Józefa. Uczynił to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Homilia poświęcona była św. Józefowi, opoce Świętej Rodziny. Słuchając tej homilii, w prostej analogii do postaci św. Józefa odnajdujemy osobę Józefa Piłsudskiego, opokę wielkiej rodziny zwanej Polską. Marszałek dał jej niepodległość i bronił przed wrogami dopóki sił mu wystarczyło. Rodzice dali mu na imię Józef, aby za wzorem i wstawiennictwem swego patrona został opiekunem i Ojcem Ojczyzny, za to również dziękowaliśmy Panu Bogu.
Przed Mszą Świętą w uroczystej atmosferze i z udziałem mieszkańców miasta, Prezes Zarządu Krajowego - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa wygłosił przemówienie przypominając postać Marszałka i w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, odznaczył „Orderem Honorowym” - najwyższym odznaczeniem związkowym, zasłużonych oficerów :
płk zw. Witę Ludwichowską - Pawłowską  – Skarbnika Zarządu Krajowego
płk zw. Zbigniewa Borkowskiego - Sekretarza Zarządu Krajowego
płk zw. Alicję Łazarską z Okręgu Północnego w Gdyni
płk zw. Zdzisława Sołtysiaka z Okręgu Północnego w Rozewiu
Po Mszy Świętej oddając cześć pamięci Marszałka złożyliśmy wieniec pod jego pomnikiem w Gdyni.


Drukuj   E-mail