Na imieninach Marszałka w Komorowie

Oddział w Ostowi Mazowieckiej współorganizował imieniny Marszałka w Komorowie relacja i galeria zdjęć na fB Oddziału (tutaj)

W dniu 19 marca br. w Komorowie oddano hołd znamienitemu solenizantowi Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Tradycja obchodów imienin Marszałka ma długą historię. W tym dniu oddajemy hołd Wielkiemu Polakowi , „…pamięć o Jego czynach powinna być wśród nas zawsze żywa, a dorobek Marszałka powinien być dla nas wskazówką, że jako Naród jesteśmy zdolni i gotowi do wielkich poświęceń dla dobra Ojczyzny” mówił Dowódca Garnizonu płk Leszek Iwaniec podczas swojego wystąpienia.
W uroczystości udział wzięli: żołnierze i pracownicy 22 WOK, przedstawiciele Związku Piłsudczyków z Wyszkowa i Ostrowi Mazowieckiej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Komorowa oraz władz samorządowych. Asystę honorową wystawił 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny i 52 Batalion Lekkiej Piechoty 5 MBOT.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Kościele Garnizonowym pw. św. Jozafata BM w Komorowie. Po nabożeństwie odbyła się część oficjalna uroczystości przed pomnikiem Marszałka, podczas której głos zabrali: Dowódca Garnizonu płk Leszek Iwaniec i płk Związku Piłsudczyków Jerzy Trojanowski. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń Związku Piłsudczyków i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Związek Piłsudczyków uhonorował płk Leszka Iwańca i ppłk Kazimierza Bieńkowskiego pamiątkowymi grawertonami w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie uroczystości odbyła się ceremonia składania kwiatów i zapalenie zniczy.
Tekst i zdjęcia: Ewa Kamińska-Han- 22 WOK Komorowo


Drukuj   E-mail