Sercem Polak - Przyjaciel Argentyny

Pod tym znamiennym tytułem publikujemy korespondencję od kpt.zw. Bogumiły Wartacz. Dziekujemy Piłsudczykom Okręgu Ziemi Lubelskiej za udział w tej uroczystości łączącej się z naszą aktywnością w Argentynie w Oddziale w Buenos Aires

„Pamiętaj, że opuszczając tę ziemię nie będziesz mógł niczego zabrać, niczego, co otrzymałeś, tylko to, co dałeś - serce wzbogacone uczciwą służbą, miłością, poświęceniem i odwagą”.
św. Franciszek z Asyżu

W kościele pw. Najczystszego Serca Maryi na warszawskim Grochowie, w dniu16 marca br. o godz. 18.00, została odprawiona Msza św., a bezpośrednio po niej otwarta wystawa upamiętniająca śp. ks. mjr. pil. Szczepana Walkowskiego (1912-1969), który dla nas współczesnych jest przykładem umiłowania Ojczyzny i umiłowania człowieka.
Ks. Proboszcz – Krzysztof Ukleja, przywitał przybyłych gości, m.in.: Panią Ambasador Republiki Argentyńskiej w Polsce – Ane Marię Ramirez, Pana Senatora RP – Andrzeja Pająka, Panią Burmistrz Alwernii – Beatę Nadzieja-Szpila oraz Piłsudczyków – przedstawicieli Pana gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, którego reprezentował gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP – członek Zarządu Krajowego ZP RP wraz z pocztem sztandarowym związku i przybyłych z nim oficerów z Okręgu Ziemi Lubelskiej: płk. Zw. Wiesław Bodo, ppłk. Zw. Jerzy Drygała, por. Zw. Sylwester Foltyn.
W uroczystości wzięli też udział: Władysław Ryszard Szeląg – prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków, autor wystawy „Ks. mjr pilot Szczepan Walkowski – Sercem Polak – Przyjaciel Argentyny”, Józef Melak – członek Zarządu TH im. Szembeków oraz wielu mieszkańców Warszawy.
Mszy św. przewodniczył ks. bp Diecezji Warszawsko-Praskiej – Romuald Kamiński, który w kazaniu m.in. pięknie nawiązał do losów tragicznie zmarłego w wieku 57 lat ks. mjr. pil. Szczepana Walkowskiego oraz upamiętniającej go, zorganizowanej pod patronatem Pani Ambasador Argentyny Any Marii Ramirez wystawy:
- Pan Władysław Szeląg wynajduje przyczynki historyczne i je upublicznia, daje nam okazję, żeby poznawać piękne karty historii i postacie, jak ks. mjr Szczepan Walkowski. Ta uroczystość zachęca do tego, by wspomnieć naród argentyński, jego dzieje. Z tego narodu otrzymaliśmy Ojca św. Franciszka. Mieszka tam wielu Polaków, oni także uważają Argentynę za swoją ojczyznę. Dzisiaj, gdy jest tyle wrogości na świecie, to uświadomić trzeba sobie, że nasza droga - chrześcijan nie może mieć jakiegokolwiek rysu wrogości, niewdzięczności przeciwko innej wspólnocie.
Pani Ambasador – Ana Maria Ramirez w swoim wystąpieniu po Mszy św. przybliżyła zebranym postać niezapomnianego, niestrudzonego księdza-pilota:
- Ks. Walkowski był wzorowym obywatelem i żołnierzem. Miłość do kraju skłoniła go do odłożenia studiów teologicznych w Watykanie, aby wstąpić najpierw do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, a później w Wielkiej Brytanii. Podczas II wojny światowej wykazał się odwagą i wiarą. Wydarzenia polityczne pod koniec wojny zawiodły go do Argentyny, a on uczynił mój kraj swoim drugim domem, gdzie mógł kontynuować swoją pracę podczas pokoju. Ksiądz Walkowski mieszkał tam przez 20 lat, aż do swojej tragicznej śmierci w 1969 r. Pomimo tego, że był tak daleko od Polski, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach i starał się zachować pamięć o swojej Ojczyźnie. Pomagał biednym, chorym i starszym i skupił wokół siebie Polonię. Za zasługi w działalności religijnej i edukacyjnej ks. Walkowski został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Mimo, że upłynęło już ponad 50 lat od śmierci tego żołnierza i duchownego, pamięć o nim wciąż trwa, ponieważ miał "serce wzbogacone uczciwą służbą, miłością, poświęceniem i odwagą". Jego życie i praca do dziś przyczyniają się do zacieśniania więzów przyjaźni, sympatii, które łączą Argentynę i Polskę. To zaszczyt móc uczestniczyć w imieniu Ambasady Argentyny w uroczystości upamiętniającej ks. Szczepana Walkowskiego.
Pan Senator Andrzej Pająk, z ramienia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wspomniał o wystawie w Kalwarii Zebrzydowskiej - ”Myśmy do stepów Ojczyznę nieśli” sprzed dwóch lat, inspirującej do analogii idei niesienia Ojczyzny, ale na inny kraniec świata – do argentyńskiej pampy, przez takich wyjątkowych patriotów jak ks. Walkowski.
- Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie dla tych Argentyńczyków, którzy przyjęli Polaków i wsparli ich. Dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia, że przypominają nam o tych wielkich Polakach. Trzeba nam pamiętać tych wielkich ludzi, dzięki takim ludziom Polska i wiara zostaną zachowane.
Na koniec głos zabrał autor wystawy, który od lat pieczołowicie pielęgnuje i popularyzuje pamięć m.in. o księdzu Szczepanie Walkowskim:
- W Wieruszowie za rok przypada 110. rocznica urodzin tego niezłomnego kapłana, społecznika, który działał na różnych polach: charytatywnym, społecznym, kulturalnym i naukowym. Był wiceprzewodniczącym Związku Polaków w Argentynie w Buenos Aires, założył stowarzyszenie pilotów polskich w Buenos Aires i zaczął budować kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym kościele ks. mjr Szczepan Walkowski spoczywa. Po 6 latach od jego tragicznej śmierci, jego prochy przeniesiono do kościoła św. Rodziny w Buenos Aires. Jestem zaszczycony tym, że właśnie postać ks. majora Walkowskiego, którą od ponad 30 lat, kiedy działam, przypominam, aby ocalić od zapomnienia. Proszę Jego Ekscelencję o błogosławieństwo wystawy i zapraszam do jej zwiedzania.
Końcowym punktem uroczystości było wspólne zwiedzenie interesującej i świetnie przygotowanej, traktującej o życiu i działalności ks. mjr. pil. Szczepana Walkowskiego, wystawy.
Obyśmy wszyscy w zdrowiu doczekali 110. rocznicy urodzin ks. Szczepana Walkowskiego, która przypadnie 20 listopada 2022 roku.

kpt. Zw. Bogumiła Wartacz
Fot. BW, SO

 


Drukuj   E-mail