Misja na "ziemi czerwonej " w Argentynie

Dla rodaków w Argentynie i Piłsudczyków przekazujemy sprawozdanie z misji Sekretarza Zarządu Oddziału ZPRP w Buenos Aires do dalekiej  od stolicy "czerwonej ziemi" , aby przekazać  odznaczenia Związkowe i spotkać się z mieszkańcami wioski w której powstała studnia z inicjatywy m.in  Piłsudczyków.
film YouTube (tutaj)
galeria zdjec poniżej

Dnia 16 marca 2021 (w południe) Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzy Jacek Twaróg - Sekretarz Oddziału Związku Piłsudczyków w Buenos Aires, odleciał z lotniska międzynarodowego Pistarini „Ezeiza” w Buenos Aires z „Misją” do Puerto Iguazu, a następnie do polskiego miasteczka w Prowincji Misiones – WANDA.
Na lotnisku w Iguazu, przywitał O. Rektora PMK jego współbrat zakonny O. Sylwan Jędryka – Proboszcz Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa z Puerto Libertad.
Następnego dnia 17 marca (rano) O. Jerzy i O. Sylwan: polscy franciszkanie – bernardyni udali się do Puerto Iguazu na umówioną wcześniej Audiencję z J.E. Ks. Biskupem Nicolás Baisi – Ordynariuszem Diecezji Puerto Iguazu. Ponad godzinę trwało braterskie spotkanie z Pasterzem „czerwonej ziemi”. Rozmowy dotyczyły naszej bernardyńskiej placówki w Puerto Libertad oraz o możliwościach otworzenia i przejęcia nowej parafii misyjnej. O. Rektor PMK przekazał Ekscelencji w prezencie swoją książkę o św. Janie Pawle II oraz film dok. (DVD) o Papieżu Franciszku. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem, jakiego udzielił Ks. Biskup polskim misjonarzom. Po Audiencji misjonarze przejechali nad rzekę Iguazu na krótką modlitwę do Sanktuarium Maryjnego – Matki Boskiej Iguazú. Po odwiedzinach w „Domu Matki” wspólny obiad w Puerto Iguazu (ryby z grila „parilla” z rzeki Paraná: Paqú i Surubi). W drodze powrotnej do Puerto Libertad bernardyńscy misjonarze odwiedzili wioskę Indian Guarani – Aborigenes Andres Guazurari, gdzie dzięki staraniom O. Sylwana Jędryki z Libertad - od lutego br. mieszkańcy mają nową studnie wody pitnej.
*********************************
Dnia 17 marca 2021 (wieczorem) w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Wandzie (Misiones) –Argentyna, została odprawiona Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Sekretarza Oddziału Związku Piłsudczyków w Buenos Aires - O. Jerzego Jacka Twaroga. W Eucharysti wziął udział O. Sylwan Jędryka – Proboszcz Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad.
W homili (po hiszpańsku) O. Twaróg - Rektor PMK nawiązał do Historycznej Bitwy Warszawskiej oraz Marszałka Piłsudskiego, wspominając również urodzonego w maju 1920 roku św. Jana Pawła II.
Celebrans mówił - „Św. Jan Paweł II, którego 100 lecie urodzin obchodziliśmy w 2020 roku, często powtarzał jak ważną dla Polski postacią był Marszałek Józef Piłsudski. Polski Papież w swojej książce "Pamięć i tożsamość" napisał: "Wiecie, że urodziłem się w roku 1920 - w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”.
W maju 1920 roku, kiedy Karol Wojtyła przyszedł na świat w Wadowicach, Marszałek Józef Piłsudski zatrzymał pochód bolszewików pod Warszawą, i za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna pamięć, szacunek i część – mówił kaznodzieja.
Po Mszy św. na osobistą prośbę Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzy Jacek Twaróg – Sekretarz Oddziału Związku Piłsudczyków w Buenos Aires, odznaczył zasłużonych Polaków w Prowincji Misiones Medalami 100 – lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.
Medal ten jest przyznawany wybitnym Osobom i Instytucjom za krzewienie pamięci o Bitwie jako o jednej z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata i o przyczynieniu się Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego do tego zwycięstwa.

MEDALE OTRZYMALI:
O. Sylwan Jerzy Jędryka (Puerto Libertad)
O. Florencjusz Marek Grabarczyk (Puerto Libertad)
Pan Filip Jeleń (Kolonia Wanda)
Pan Ryszard Jeleń (Kolonia Wanda)
Pan Kazimierz Sawicki (Kolonia Wanda)

Po ceremoni wręczenia medali, wszyscy obecni w Polskim Kościele w Wandzie odsłuchali audio–video, jakie z tej okazji przesłał Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej (Oddział w Buenos Aires) Gen. Alejandro Gustavo Szejner.
Przemówienia – słowa podziękowania wygłosili: Pan Kazimierz Sawicki – Dyrektor Muzeum Polskich Emigrantów z Wandy oraz O. Sylwan Jędryka – Proboszcz Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Puerto Libertad. Podniosła Uroczystość została zakończona kolacją w salonie - obok Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Wandzie.
Dnia 18 marca (rano) O. Rektor PMK odprawił Mszę św. w klasztorze Sióstr Klarysek (klauzurowych) w Puerto Esperanza. Następnie zwiedził Muzeum Polskich Emigrantów przybyłych do Wandy, którego Dyrektorm jest Pan Kazimierz Sawicki.
Po obiedzie u Pana Sawickiego i odpoczynku w klasztorze w Puerto Libertad, O. Rektor PMK wraz z Panem Kazimierzem pojechali do Polskiej Kolonii Gobernador Juan Jose Lanusse (Gobernador Lanusse) rodzinnej miejscowości Pana Sawickiego – ok. 50 km. od Wandy. Zwiedzili Kościół Najśw. Serca P. Jezusa w Lanusse oraz rodzinne tereny Pana Dyrektora Muzeum.
Następnego dnia 19 marca O. Jerzy zaprosił swojego „kursowego” współbrata O. Sylwana na wyjazd i spacer nad najpiękniejsze wodospany świata IGUAZU.
Po pięknych widokowych wrażeniach wspólny braterski obiad w Puerto Iguazu. (ryby z grila „parilla” z rzeki Parana: Paqú i Surubi). W drodze powrotnej do Puerto Libertad bernardyńscy misjonarze ponownie odwiedzili wioskę Indian Guarani – Aborigenes Andres Guazurari, gdzie O. Jerzy odebrał zamówione regionalne wyroby z drewna wykonane przez nich: meleńkie koszyczki wiklinowe oraz miniaturowe ptaszki z drewna z dżungli.
Wieczorem, w Dniu Uroczystości Św. Józefa - Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną z kazaniem w Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa przewodniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzy Twaróg. W Eucharystii uczestniczył: O. Florencjusz Grabarczyk – przełożony, oraz O. Sylwan Jędryka – proboszcz parafii. Po Mszy św. polscy misjonarze - bernardyni zostali zaproszeni na kolację do domu rodzinnego Pana Ryszarda Jelenia w Wandzie.
Dnia 20 marca O. Jerzy – Rektor PMK (wcześnie rano) wyjechał z bernardyńskiej misji w Puerto Libertad do Puerto Iguazu, skąd samolotem odleciał do Buenos Aires. Na lotnisku pożegnał go współbrat: O. Florencjusz Grabarczyk – przełożony.
Po 100 minutach lotu, (1.500 KM.) na lotnisku w rodzinnym mieście Papieża Franciszka czekał go O. Olaf Bochnak – gwardian z Martin Coronado (Maciaszkowa).
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie O. Jerzy Jacek Twaróg - Sekretarz Oddziału Związku Piłsudczyków w Buenos Aires, składa serdeczne Bóg zapłać współbraciom zakonnym z misyjnej placówki w Puerto Libertad (O. Sylwanowi i O. Florencjuszowi) za zorganizowanie pobytu w Misiones i Uroczystości w Wandzie oraz Polskim Rodakom mieszkającym na „Czerwonej Ziemi”. BÓG ZAPŁAĆ !!!


Drukuj   E-mail