Hołd pamięci Marszałka w 86.rocznicę śmierci. Marsz. Józef Piłsudski został Patronem Dworca Kraków Główny

Obchody 86. rocznicy śmierci Marszałka połączone były z nadaniem Dworcowi Głównemu w Krakowie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystości współorganizowane  przez kolejarzy, odbyły się z udziałem Piłsudczyków. W delegacji uczestniczyli :Prezes Zarządu Krajowego gen. zw. Stanisław Władysława Śliwa, W-ce Prezes gen.dyw. zw. Jarosław Bireckiego, Naczelny Kapelan Związku - gen. dyw. zw. ks. Edmund Skalski, Sekretarz Zarządu Krajowego -  płk zw. Zbigniew Borkowski, Prezes Zarządu Okręgu Ziemni Lubelskiej- Członek Zarządu Krajowego - gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski, Prezesa Oddziału Kraków - mjr zw. Dominik  Galas oraz oficerowie z Okręgów i Oddziałów.  
Wydarzeniem poprzedzającym była Msza Święta odprawiona w Bazylice Katedralnej na Wawelu w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego w której modliliśmy się za jego duszę. Mszy Świętej przewodniczył arcybiskup Metropolita Krakowski ks. Marek Jędraszewski w koncelebrze Naczelnego Kapelana ZPRP gen. dyw. zw. ks. inf. Edmunda Skalskiego i Kapelana Oddziału Buenos Aires kpt. zw. o. Kazimierza Olafa. Homilię wygłosił arcybiskup,  wspominając wielkie zasługi Marszałka dla Polski i podziękował Piłsudczykom za ich trwanie przy historii powstania Niepodległej Ojczyzny, oraz kolejarzom za uczynienie Marszałka Patronem Dworca Głównego w Krakowie.
Następnie złożyliśmy wieńce  przy sarkofagach Marszałka oraz  Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Mari.  Oddaliśmy cześć pamięci św. Jana Pawła II,  również składając wieniec pod jego wawelskim pomnikiem z okazji zbliżającej się 101. rocznicy urodzin. 
 Uroczystości patronackie odbyły się w holu kasowym dworca,   pod muralem  z wizerunkiem Marszałka, gdzie odczytano akt nadania imienia Marszałka Piłsudskiego Dworcu Głównemu w Krakowie. Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele: kolei, rządu i samorządu  oraz prezes Zarządu Krajowego ZPRP. W wystąpieniu  swym gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa podziękował kolejarzom i przytoczył fragment przemówienia Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego wygłoszonego na pogrzebie Marszałka: cyt  "Skażonych niewolą nauczył honoru bronić, wiarę we własne siły wskrzeszać, dumne marzenia z orlich szlaków na ziemię sprowadzać i twardą rzeczywistość zmieniać. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek" .
Aktu odsłonięcia murala dokonali  Prezes Zarządu PKP - Krzysztof Mamiński Prezes Zarządu Krajowego ZPRP  - gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa
Serwis fotograficzny: por.zw. Bogumiła Wartacz - Okręg Ziemi Lubelskiej

Złożyliśmy również wieniec przy tablicy upamiętniającej Marszałka na placu przed starym dworcem kolejowym.
Uroczystości relacjonowały media regionalne i krajowe. 

Transport Publiczny (tutaj)
TVP Kraków patrz tutaj
Ministrestwo Infrastruktury ( tutaj )
Portal Nakolei ( tutaj
Gazeta Wyborcza (tutaj)

 


Drukuj   E-mail