Odsłonięcie pomika marsz. Józefa Piłsudskiego w Elblągu

Elbląg dołączył do miast, które uhonorowały pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim,  umieszczając jego popiersie na pomniku "Ojców Niepodległości" odsłoniętym uroczyście w dniu 11 listopada 2021r. Pomnik powstał z inicjatywy Okręgu Gdańskiego ZPRP do którego należą również mieszkańcy Elbląga. Powstał również  film wyemitowany przez  Patrz tutaj.

Zarząd Krajowy na uroczystości  reprezentowali: gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Krajowego  i  płk zw. Zbigniew Borkowski - Sekretarz Prezydium ZK.
Prezes Zarządu wygłosił przemówienie i uhonorował Złotym Krzyżem Honorowym osoby zasłużone dla krzewienia pamięci o czynie niepodległościowym Józefa Piłsudskiego oraz wsparcie dla idei budowy pomnika  i przekazał miastu pamiątkowy ryngraf z wizerunkiem Marszałka.
Akt odsłonięcia pomnika z udziałem Prezesa oraz treść przemówienia zarejestrowano na filmie.

Szczególne podziękowanie za pracę na rzecz powstania  pomnika należny się dla kpt.zw. Marii Koseckiej, której wystąpienia na Radzie Miasta przytacza oficjalna strona Urzędu Miejskiego ( tutaj). Dla zachowania treści tego cennego wystąpienia  cytujemy je na naszej stronie.

..."Mottem mojego działania, by taki pomnik stworzyć są słowa Marszałka Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem, a staje się zbiorem ludzi zamieszkujących dane terytorium” – mówiła inicjatorka pomysłu Maria Kosecka. Związek Piłsudczyków współpracuje z różnymi środowiskami, inspiracją jest dla nas praca dla Ojczyzny i patriotyzm, szukamy tego co łączy, a nie dzieli. Pomnik będzie niósł element edukacyjny, wychowawczy i godnie upamiętniał wyjątkowe zasługi Piłsudskiego. Co ważne sam Elbląg nie przyglądał się biernie zmianom zachodzącym w naszym kraju, uczestniczył w niepodległościowych zrywach w grudniu 1970 i sierpniu 1980 roku, realizując w ten sposób testament Marszałka - wskazywała Kosecka – Chcę się przy tej okazji zwrócić z apelem by budowa pomnika była przyczynkiem do tak nam potrzebnej zgody. Dziękuję jednocześnie Panu prezydentowi za wspieranie inicjatyw patriotycznych" – dodała

Wystąpienie to poparł swoim głosem płk zw.  Andrzej Adamczyk, prezes Okręgu Gdańskiego - "Jako organizacja upamiętniamy przede wszystkim postać Marszałka Piłsudskiego, ale jesteśmy zadowoleni, że w koncepcji elbląskiego pomnika są również inne ważne postaci. To Ich uhonorowanie jest też dla elblążan. Dla tej społeczności powinno to być ważne. Naszą tożsamość budujemy przecież na pamięci historycznej" – mówił.


Drukuj   E-mail