Piłsudczycy wnieśli relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego do Bazyliki Morskiej w Gdyni

Bazylika Morska w Gdyni, będąca kościołem Piłsudczyków w której posługę proboszcza pełni ks.inf.dr Edmund Skalski - Generał Dywizji Związku - Naczelny Kapelan Piłsudczyków, będzie miejscem silnego wstawiennictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w wypraszaniu łask Bożych, również miejscem pielęgnacji jego kultu,  jako Wielkiego Patrioty. Nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego miało podwójny wymiar: duszpasterski i patriotyczny. Prymas Tysiąclecia przywiązywał wielką wagę do miłości Ojczyzny i stale ją propagował i my Piłsudczycy będziemy jego uczniami polecając nasze dzieła jego wstawiennictwu.

Uroczystości wniesienia relikwii bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w parafii pw. NMP Królowej Polski rozpoczęły się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Mszą świętą koncelebrowaną, której przewodniczył abp Tadeusz Wojda, który wygłosił homilię i powiedział ..."Wprowadzenie relikwii bł. kard. Wyszyńskiego, wielkiego Prymasa Tysiąclecia, który przez długie lata, w czasach głębokiego komunizmu i programowej walki z wiarą, przewodził Kościołowi w Polsce. Jego relikwie będą przypominały o potrzebie nieustannego ożywiania naszej wiary i konieczności dawania z odwagą świadectwa tej wiary w dzisiejszym świecie. W tej wymagającej misji z pewnością bł. kard. Wyszyński będzie nam towarzyszył i wypraszał potrzebne łaski".
Po Mszy św. w uroczystej procesji przeniesiono relikwie bł. kard. Wyszyńskiego do Bazyliki Morskiej. Relikwiarz przenieśli Piłsudczycy: gen.zw. Stanisław Władysław Śliwa- Prezes Zarządu Krajowego i gen.bryg.zw. Władysław Paciuk- Prezes Zarządu Okręgu Kaszubskiego w Kosakowie w asyście członków Okręgu Pomorskiego w Gdyni i Okręgu Kaszubskiego w Kosakowie. Dla naszej organizacji to zaszczyt i wyróżnienie. Następnie Metropolita Gdański pobłogosławił i odsłonił tablicę upamiętniającą wizytę Prymasa Tysiąclecia w Gdyni w 1953 roku. Tablicę ufundowali Piłsudczycy.
W tym szczególnym dniu Metropolita Gdański otrzymał od Piłsudczyków pamiątkowy ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej.
foto własne i z Gościa Niedzielnego (patrz tutaj)
 

 


Drukuj   E-mail