PIŁSUDCZYCY NA OBCHODACH 102. ROCZNICY URODZIN JE RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

26.11.2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Panteonie Wielkich Polaków w Warszawie miała miejsce uroczysta Msza św. z okazji 102. rocznicy urodzin JE Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej.


Uroczystość zorganizowało Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, którego honorowym członkiem był JE R. Kaczorowski, wraz z Instytutem Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego. Uczestników uroczystości oraz liczne poczty sztandarowe powitał gen. bract. kurk. Gniewomir Rokosz-Kuczyński, Wielki Kanclerz Dyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.
Koncelebrowanej Eucharystii w intencji Prezydenta i jego małżonki Karoliny przewodniczył i homilię wspominającą bardzo trudną ale bogatą w wiarę, miłość i patriotyzm, drogę życiową i działalność Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, wygłosił JE Biskup Wojciech Osial - Sufragan Łowicki, tytularny Biskup Cediae. W wygłoszonej homilii wiele mówił o życiu, przemijaniu, braterstwie, przebaczaniu, czułości i miłości, z wielokrotnym przywołaniem wielkiej myśli ks. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia: „każda nienawiść i pięść wyciągnięta przeciw bratu jest przegraną”. „Nie nienawiść ale miłość, nie pięść ale wyciągnięta dłoń” – takie cechy śp. Prezydent R. Kaczorowski wyniósł z domu rodzinnego i przez całe życie był im wierny. Zawsze poszukiwał tego, co polskie, a idea wolnej Polski tkwiła w nim całe życie. Żył dla Ojczyzny i innych.
W końcowej części Mszy św. zostali uhonorowani Medalami Zasługi z Szablami: JE bp Wojciech Osial, Prepozyt Kapituły Świętej Opatrzności Bożej ks. prał. Tomasz Aleksandrowicz, proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie i Kustosz Świątyni Opatrzności Bożej oraz płk dypl. dr. inż. Piotr Waniek, Dowódca 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a kilku dostojnikom Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej zostały wręczone żelazne pierścienie generalskie, m.in. gen. bract. kurk. Adamowi Marianowi Gołembowskiemu Hetmanowi Wielkiemu, Prezesowi Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej i gen. bract. kurk. Gniewomirowi Rokosz-Kuczyńskiemu.
Bezpośrednio po Mszy św., w której asystowali przedstawiciele Bractw Kurkowych z całego kraju, delegacje zaproszonych na uroczystość stowarzyszeń i organizacji kombatanckich, w tym m.in. przedstawiciele Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, piłsudczyków RP złożyli kwiaty przy krypcie z prochami JE Ryszarda Kaczorowskiego, który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej.
Następnie poczty sztandarowe, Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, uczestnicy uroczystości z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji przeszli na plac przed Świątynią Opatrzności Bożej na uroczysty Apel Pamięci.
Po wygłoszeniu słowa wstępnego przez gen. bract. kurk. Gniewomira Rokosz- Kuczyńskiego odśpiewano Hymn Polski. Następnie został odczytany, skierowany do uczestników uroczystości, okolicznościowy list Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, z podziękowaniem za podtrzymywanie pamięci o urodzonym w Białymstoku śp. Ryszardzie Kaczorowskim i jego małżonce Karolinie - Kresowiance. Następnie głos zabrał przedstawiciel Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
Uroczystość została zakończona odczytaniem Apelu Pamięci z Salwą Honorową i wspólnym odśpiewaniem pieśni reprezentacyjnej WP.
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej podczas tej uroczystości reprezentowali piłsudczycy z trzech okręgów.
Okręg Ziemi Lubelskiej:
gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski, płk zw. Ryszard Kroczyński, ppłk zw. Jerzy Drygała, kpt. zw. Bogumiła Wartacz, kpt. zw. Jan Iwanowski, kpt. zw. Sylwester Foltyn, por. zw. Ryszard Czyżak
Okręg Mazowiecki: gen. bryg. zw. Józef Melak,
Okręg Wschodnio-Mazowiecki: ppłk zw. Marek Nowicki, ppłk zw. Wojciech Nowak, ppłk zw. Eugeniusz Malko.
Poczty sztandarowe ZP RP wystawili – Okręg Ziemi Lubelskiej oraz Okręg Wschodnio- Mazowiecki.

Tekst: kpt. zw. Bogumiła Wartacz,
gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: kpt. zw. Bogumiła Wartacz /Okręg Ziemi Lubelskiej/


Drukuj   E-mail