LUBARTÓW: ODSŁONIĘCIE TABLICY W HOŁDZIE OFIAROM TERRORU STALINOWSKIEGO

W dniu 30.01.2022 r. 10-osobowa delegacja piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy na Cmentarzu Parafialnym św. Anny w Lubartowie, poświęconej upamiętnieniu ofiar terroru stalinowskiego.


Inicjatorem przedsięwzięcia, wspartym przez Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę oraz miejscowe władze, był Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubartowie, na czele z jego prezesem Czesławem Romańskim i Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Lublina.
Oczekiwaną od dawna tablicę, upamiętniającą ofiary tragicznego Polakom okresu historii z II Wojny Światowej, ufundowali mieszkańcy Lubartowa. Umieszczona została przy pomniku zbiorowej mogiły żołnierzy z 1939 r., poległych w walce z okupantem niemieckim i sowieckim.
Wśród uczestników uroczystości m.in. byli obecni: liczni przedstawiciele organizacji kombatanckich z Lubartowa i Lublina z prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP Henrykiem Czerkasem, Burmistrz Miasta Lubartowa Krzysztof Paśnik, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, radni Rady Miasta Lubartów i Rady Powiatu, Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin, przedstawiciele 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, policji, liczni mieszkańcy Lubartowa i fundatorzy tablicy oraz piłsudczycy z Okręgu Ziemi Lubelskiej.
W trakcie uroczystości, ubogaconej świetną oprawą muzyczną – m.in. Hymnem Polskim, Marszem Żałobnym F. Szopena i melodią „Cisza”, oprócz okolicznościowych wystąpień prezesa Czesława Romańskiego i burmistrza Lubartowa, wspomnieniami o więzionych przez NKWD członkach rodziny podzieliły się Maria Jabłońska – córka oficera lubartowskiego obwodu AK Adama Moździńskiego i Wiesława Romańska – Serwin - krewna osoby wywiezionej do ZSRR, której udało się wydostać z Armią Andersa.
Podczas wystąpienia Czesław Romański m.in. powiedział:
Zbiorowa odpowiedzialność na polskiej ludności cywilnej oraz jeńcach wojennych, stosowana przez stalinowski system totalitarny ma odzwierciedlenie w liczbach. W latach 1939 – 1941 Sowieci aresztowali i wywieźli na Sybir ok. 500 tys. Polaków, w tym byłych urzędników, oficerów, duchownych i tzw. „wrogów ludu”…. .
Użyte na tablicy nazwy Sybir, Łubianka oraz Las Katyński, to symbole masowych zbrodni na Polakach. Syberia, to okrutne miejsce kary, cierpienia i niewoli. Łubianka, to martyrologia Polaków więzionych, osadzonych i mordowanych przez NKWD. Katyń, to zbrodnia posiadająca znamiona ludobójstwa, popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie co najmniej 21768 obywateli Polski, oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej…. .
W uznaniu zasług w patriotycznej społecznej działalności, w tym krzewieniu idei i czynów Pierwszego Marszała Józefa Piłsudskiego, gen bryg. zw. Stanisław Olszewski – prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy, uhonorował Pana Czesława Romańskiego - prezesa Zarządu ZKRP i BWP w Lubartowie Medalem 100-lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.
Wśród Piłsudczyków, razem z gen. bryg. zw. Stanisławem Olszewskim w w/w. patriotycznej uroczystości w Lubartowie wzięli udział : płk zw. Marek Gąszczyk, płk zw. Stanisław Wójcicki, płk zw. Ryszard Kroczyński, płk zw. Jan Falecki, ppłk. zw. Wiesław Bodo, ppłk zw. Eugeniusz Hyz, ppłk zw. Bolesław Padło, ppłk zw. Stanisław Dudziak, mjr zw. Sławomir Radzikowski.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: ppłk zw. Wiesław Bodo


Drukuj   E-mail