PIŁSUDCZYCY Z LUBELSZCZYZNY NA IMIENINOWEJ MSZY ŚW. W INTENCJI MARSZAŁKA JÓZEFA PISUDSKIEGO ORAZ ZA POKÓJ W UKRAINIE

Piłsudczycy Lubelszczyzny pamiętali o imieninach Józefa Piłsudskiego Pierwszego Marszałka Polski. W br. uczcili je poprzez liczny udział w celebrowanej Mszy św. w jego intencji i za pokój w Ukrainie, odprawionej w Archikatedrze Lubelskiej w dniu 20.03.2022 r. oraz przez złożenie wiązanek kwiatów pod jego pomnikiem. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię mjr zw. ks. Andrzej Biernat.


W uroczystości uczestniczyli z Pocztami Sztandarowymi i piłsudczykowską orkiestrą piłsudczycy RP zrzeszeni w Okręgu Lubelskim, Okręgu Ziemi Lubelskiej, Okręgu w Kraśniku.
Bezpośrednio po Mszy św. i krótkim koncercie w Archikatedrze Lubelskiej, Piłsudczycy przemaszerowali w zorganizowanej kolumnie na Plac Litewski, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się główna część imieninowej uroczystości.
Na początku odegrany został Hymn Polski oraz Pieśń Wojska Polskiego. Po powitaniu uczestników, kilkorgu piłsudczykom zostały wręczone Akty Mianowania na wyższe stopnie związkowe, po czym przedstawiciel Zarządu Krajowego ZP RP gen. bryg. zw. Leszek Wiśniewski wygłosił przemówienie, które w treści szeroko nawiązywało do tradycji obchodów imienin Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto w imieniu gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy przekazał Piłsudczykom życzenia i podziękował za godne uczczenie imienin Marszałka.
W końcowej części uroczystości pod pomnikiem Marszałka, delegacje Piłsudczyków i zaproszonych gości złożyły na płycie pomnika wieńce i wiązanki kwiatów.
Lubelskie obchody imienin Marszałka oraz solidaryzowanie się z narodem ukraińskim, bohatersko broniącym swojej niepodległości i ogromnie cierpiącym wskutek niezawinionej zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, zakończył wspaniały patriotyczny koncert w wykonaniu piłsudczykowskiej orkiestry i artystów Lubelskiego Teatru Muzycznego na czele z Kamilą Lendzion - jego dyrektorem.
Wśród występujących grup taneczno-sportowych, duetów i solistek wystąpiła z kilkoma utworami, jako gość specjalny Pani Anastazja Szewczenko, solistka w barwach Ukrainy z teatru w Charkowie.
Organizatorem tegorocznych lubelskich obchodów imienin Marszałka był Okręg Lubelski kierowany przez gen. bryg. zw. Leszka Kalinowskiego.
Wśród piłsudczyków RP z Okręgu Ziemi Lubelskiej na czele z gen. bryg. zw. Stanisławem Olszewskim udział wzięli: płk zw. Marek Gąszczyk, płk zw. Ryszard Kroczyński, płk zw. Stanisław Wójcicki, płk zw. Jan Falecki, płk zw. Stanisław Tomkowicz, ppłk zw. Eugeniusz Hyz, ppłk zw. Kazimierz Goluch, ppłk zw. Jerzy Drygała, kpt. zw. Radosław Samoń-Drzewicki, por. zw. Sławomir Szalast.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: ppłk zw. Eugeniusz Hyz


Drukuj   E-mail