100-LETNI JUBILEUSZ PŁK. ZW. BOLESŁAWA GRZEGORCZYKA

W dniu 21.08.2022 r. piłsudczyk płk zw. Bolesław Grzegorczyk wspólnie z rodziną oraz Zarządem Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP uroczyście obchodził swój 100-letni Jubileusz.
Najpierw uczestnicy tej niezwykle wyjątkowej uroczystości wzięli udział w koncelebrowanej Mszy św. w intencji Jubilata, odprawionej w kościele Parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie, przy ul. Pogodnej 7.


Płk zw. Bolesław Grzegorczyk, to jedyny w regionie południowowschodniej Polski, a także i w całym kraju – żyjący 100-letni piłsudczyk RP.
Bezpośrednio po Mszy św. Jubilat otrzymał z rąk księży celebrujących Eucharystię, ozdobne specjalne Apostolskie Błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka.
Na dalsze świętowanie 100-latka Kol. Bolesława, uczestnicy zostali zaproszeni do jednego z lubelskich lokali gastronomicznych, gdzie życzeniom z kwiatami i okolicznościowymi upominkami oraz wspólnymi zdjęciami długo nie było końca.
W imieniu piłsudczyków życzenia złożył gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski – prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej. Ze względu na bardzo piękny wiek Jubilata, życzenia były w formie sześciozwrotkowego wiersza. Oprócz życzeń Jubilat został uhonorowany specjalnym Medalem Stulatka oraz okazałym Ryngrafem Związku Piłsudczyków RP, w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z życzeniami wszelkiej pomyślności w dalszym życiu osobistym oraz wielu lat życia w dobrym zdrowiu. Na ryngrafie widniały podpisy; gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy – Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP oraz gen. zw. Stanisława Olszewskiego – Członka Zarządu Krajowego ZP RP.
Niezależnie od tego Jubilat otrzymał pamiątkowy piłsudczykowski album „Droga na Wawel”, z dedykacją podpisaną przez cały Zarząd Okręgu Ziemi Lubelskiej oraz ostatnie wydanie „Piłsudczyka”.
Jubilat dziękując za tak piękne jego uhonorowanie był mocno wzruszony i przyznał że nie spodziewał się tak wspaniałej uroczystości i tak dobrze życzących jemu gości i członków rodziny.
Rodzina Jubilata przygotowała przyjęcie godne tak doniosłego Jubileuszu. Na stołach było pod dostatkiem wszelkich przysmaków i trunków, a końcowego zadowolenia dopełnił płonący złotym płomieniem smaczny jubileuszowy tort.
Spośród zarządu i piłsudczyków Okręgu Ziemi Lubelskiej w Jubileuszu dostojnego 100-latka Jubilata wzięli udział:
-gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
-płk zw. Marek Gąszczyk,
-płk zw. Kazimierz Olszewski,
-płk zw. Ryszard Kroczyński,
-płk zw. Wojciech Zalewski,
-ppłk zw. Wiesław Bodo,
-ppłk zw. Tadeusz Sitarz,
-ppłk zw. Jan Szubartowski,
-kpt. zw. Bogumiła Wartacz,
-kpt. zw. Kamil Sikora.
Oprócz piłsudczyków i rodziny Jubilata, w jubileuszowej uroczystości uczestniczyła także kilkuosobowa reprezentacja Lubelskiego Związku Inwalidów Wojennych - na czele z prezesem Zarządu ZIW Kazimierzem Olszewskim, którzy są także członkami Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP.
O zaangażowaniu Jubilata w działalności społecznej i jego patriotycznej postawie dodatkowo zaświadczył fakt, że podczas jubileuszowej uroczystości zaapelował do swojej rodziny, by ktoś z nich - co najmniej jeden z wnuków wstąpił w szeregi piłsudczyków i kontynuował patriotyczne rodzinne tradycje. Jak powiedział, jego ojciec był uczestnikiem walk o niepodległość w Armii Hallera. Wniosek Jubilata wstępnie spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą jego rodziny.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: kpt. zw. Bogumiła Wartacz


Drukuj   E-mail