ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM POW WYZWALAJĄCYM CHORZELE


W dniu 16.09.2022 r. Okręg Ziemi Przasnyskiej ZP RP wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zorganizował uroczystość poświęconą upamiętnieniu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy wyzwalali Chorzele w 1918 r.


Uroczystość rozpoczęła się w hali sportowej Zespołu Szkół Powiatowych im. St. Wł. Reymonta w Chorzelach odegraniem hymnu państwowego, po czym Pani Weronika Zofia Wilkosz – prezes ZP RP Okręgu Ziemi Przasnyskiej dokonała powitania uczestników oraz przedstawiła obszerne informacje dotyczące genezy powstania pamiątkowej tablicy oraz działalności przasnyskiego okręgu.
Na uroczystość m.in. przybyli:
-Pan Robert Piotrowski, który reprezentował Poseł na Sejm RP Annę Cicholską,
-Pan Krzysztof Bieńkowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego,
-płk dypl. Bogusław Postek, Dowódca 2. Ośrodka Radiotechnicznego w Przasnyszu wraz z Kompanią Honorową WP,
-gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski – członek Zarządu Krajowego ZP RP, prezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej, reprezentujący gen. zw. Stanisława Władysława Śliwę – Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, który przybył z 5-osobową delegacją i pocztem sztandarowym,
-płk zw. Sylwester Raniszewski – członek Zarządu Krajowego ZP RP, prezes Zarządu Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie,
-płk zw. Bolesław Ozarski - prezes Zarządu Okręgu w Ciechanowie, wraz z pocztem sztandarowym,
-ks. Wojciech Porowski,
-poczty sztandarowe szkół i OSP,
-przedstawiciele miejscowych i powiatowych szkół, instytucji i organizacji społecznych oraz uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach z Panią Dyrektor Anną Kostrzewą na czele.
Po zaprezentowanych referatach przez dr. Michała Wiśnickiego i dr. Waldemara Krzyżewskiego, traktujących o sylwetkach i roli POW na Północnym Mazowszu oraz po wygłoszeniu okolicznościowego wystąpienia wraz z życzeniami przez gen. bryg. zw. Stanisława Olszewskiego, uczennica miejscowej szkoły Kinga Zieleń ubogaciła uroczystość kilkoma patriotycznymi pieśniami.
Następnie gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski wspólnie z płk zw. Sylwestrem Raniszewskim, w imieniu gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy - Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP, uhonorowali wiele osób za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego Krzyżami Honorowymi ZP RP oraz awansami na wyższe stopnie związkowe, w tym m.in.:
-Złotym Krzyżem Honorowym ZP RP – Pana płk. dypl. Bogusława Postek i Pana Krzysztofa Bińkowskiego,
-awansem na stopień płk. zw. – Pana Wiesława Bartkowiaka, na stopień ppłk. zw. Weronikę Zofię Wilkosz, na stopień por. Zw. Ryszarda Miecznikowskiego, na stopień ppor. zw. Agnieszkę Matłoch.
Ponadto, w podziękowaniu za dotychczasową działalność społeczną, wręczyli Pani Prezes Okręgu Ziemi Przasnyskiej ppłk. zw. Weronice Zofii Wilkosz okolicznościowy Ryngraf ZP RP.
Na zakończenie podziękowań i wyróżnień, gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski wręczył kilku osobom, przygotowane przez Zarząd Okręgu w Przasnyszu okolicznościowe listy z podziękowaniami za zaangażowanie w pracy społecznej.
Dalsza część uroczystości odbywała się na zewnątrz przed przygotowaną do odsłonięcia tablicą z wieloma nazwiskami żołnierzy, według ceremoniału wojskowego, podczas której m.in. podniesiono flagę na maszt, odsłonięto na wejściowej ścianie do szkoły tablicę poświęconą żołnierzom POW, odczytano Apel Pamięci zakończony Salwą Honorową, poświęcono tablicę, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oraz odśpiewano pieśń Wojska Polskiego.
Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości oraz obiad w miejscowym internacie, zakończyły zorganizowaną przez Okręg Ziemi Przasnyskiej patriotyczną uroczystość upamiętniającą tych, którzy walczyli, byśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: ppłk zw. Wiesław Bodo, infoprzasnysz.com


Drukuj   E-mail