Otwarcie Cmentarza Wojennego w Marysinie

Związek Piłsudczyków RP Okręg Lublin wziął udział w uroczystym otwarciu po renowacji cmentarza wojennego w Marysinie 6 października 2022.


Spoczywa tu ponad 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej z I wojny światowej.
– Polegli oni w bitwie pod Jastkowem w 1915 roku.
Pierwotnie żołnierze ci byli pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Jastkowie. W 1929 zapadła decyzja o ich ekshumacji. Część szczątków żołnierzy została przewieziona do Garbowa, pozostali żołnierze zostali pochowani w tych mogiłach. Natomiast legioniści polscy, którzy polegli w bitwie z 1915 roku, zostali na cmentarzu w Jastkowie.
W uroczystym otwarciu po renowacji wzięli udział przedstawiciele gminy Jastków, duchowieństwo oraz konsul honorowy Austrii w Lublinie, Piotr Majchrzak.
Wiecej o tym wydarzeniu tutaj
Autor: Piotr Panasiuk - kapitan związku


Drukuj   E-mail