MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI NA RONDZIE W NAŁĘCZOWIE


„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi.
A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.”
/J. Piłsudski/

W dniu 11.11.2022 r., na wspólne zaproszenie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nałęczowie na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nałęczowie, m.in. przybyli:
-gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Zarządu Krajowego ZP RP,
-Pani Agata Grula, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
-Pani Elżbieta Katarzyna Kędzierska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,
-Radni Rady Miejskiej w Nałęczowie,
-dyrektorzy i nauczyciele nałęczowskich szkół wraz z grupami uczniów, dyrektorzy i prezesi instytucji, zakładów pracy, organizacji społecznych i kombatanckich, sołtysi, przedstawicielki KGW, strażacy OSP oraz liczni kuracjusze i mieszkańcy Nałęczowa.
Związek Piłsudczyków RP, oprócz wcześniej wymienionego Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy, reprezentowali:
-50-osobowa grupa umundurowanych piłsudczyków z Okręgu Ziemi Lubelskiej, na czele z gen. bryg. zw. Stanisławem Olszewskim oraz 2-3-osobowe delegacje z:
-Okręgu Pomorskiego ZP RP w Gdyni
-Okręgu ZP RP w Radomiu,
-Okręgu Nadbużańskiego ZP RP w Wyszkowie,
-Okręgu ZP RP w Kraśniku,
-Okręgu Lubelskiego ZP RP w Lublinie,
-Oddziału ZP RP w Poznaniu
Poczty sztandarowe, na czele ze sztandarem Okręgu Ziemi Lubelskiej wystawiły wszystkie nałęczowskie szkoły, Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Nałęczowie oraz OSP w Nałęczowie.
Podczas tegorocznych obchodów 104. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, usytuowane w centrum w Nałęczowa obok Skweru 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI nowo wybudowane rondo, otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, sprawowaną przez ks. kan. Marka Czerko proboszcza nałęczowskiej parafii. Wygłoszona przez niego niezwykle patriotyczna homilia, doskonale przybliżyła wszystkim jej uczestnikom okoliczności utraty niepodległości przez Polskę i jej odzyskania po 123 latach niewoli oraz wprowadziła w świąteczną narodową atmosferę.
Bezpośrednio po Eucharystii wszyscy uczestnicy narodowego świętowania przeszli na pobliski cmentarz parafialny, gdzie pod tablicami poległych w walkach o niepodległość i zamordowanym oraz pod pomnikiem gen. dyw. Władysława Wejtki, delegacje oddały hołd, złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Po zorganizowanym przemarszu uczestników uroczystości, na czele z pocztem sztandarowym ZP RP Okręgu Ziemi Lubelskiej, aleją Lipową do siedziby Urzędu i Rady Miejskiej w Nałęczowie, radni na uroczystej sesji jednogłośnie podjęli długo i rzęsiście oklaskiwaną uchwałę o nadaniu nałęczowskiemu rondu - imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie, została podjęta na pisemny umotywowany wniosek Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP, przygotowany 19.03.2022 r. – w dniu imienin Marszałka.
Dalsza część uroczystości odbywała się na rondzie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Po odegraniu hymnu polskiego, powitaniu uczestników przez Pana Wiesława Pardykę – Burmistrza Nałęczowa, odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nałęczowie Pana Krzysztofa Mućka uchwały o nadaniu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego rondu w Nałęczowie oraz odczytaniu okolicznościowych listów przez przedstawicielki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego, płomienne przemówienie o roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu i obronie niepodległości Polski, wygłosił w imieniu piłsudczyków gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego ZP RP.
Następnie, wcześniej wyznaczone dwuosobowe zespoły, jednocześnie dokonały w czterech punktach na rondzie, odsłonięcia tablic z im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, po czym poświęcenia ronda dokonał ks. kan. Marek Czerko.
Jedną z czterech tablic wspólnie odsłonili gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa i gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski.
W kolejnym punkcie uroczystości gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski odczytał treść Uchwały Zarządu Krajowego ZP RP w sprawie nadania odznaczeń oraz aktów nominacji na stopnie związkowe dla kilku piłsudczyków – członków Okręgu Ziemi Lubelskiej.
Ozdobnymi ryngrafami i Złotymi Honorowymi Krzyżami ZP RP zostali uhonorowani Wiesław Pardyka – Burmistrz Nałęczowa i Krzysztof Muciek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nałęczowie.
Medalem 100-Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”, został uhonorowany płk zw. Stanisław Wójcicki.
Awanse na stopnie związkowe otrzymali n/w. członkowie Okręgu Ziemi Lubelskiej:
Wiesław Bodo – na stopień płk. zw.
Małgorzata Kaczyńska – na stopień mjr. zw.
Radosław Samoń-Drzewicki – na stopień mjr. zw.
Jarosław Wiącek – na stopień kpt. zw.
Tadeusz Gałka – na stopień kpt. zw.
Sylwester Przerwa – na stopień kpt. zw.
Aktu dekoracji uhonorowanych oraz awansowanych osób na stopnie związkowe dokonał gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa, przy asyście gen. zw. Stanisława Olszewskiego.
W imieniu wyróżnionych, uhonorowanych i awansowanych podziękowała mjr. zw. Małgorzata Kaczyńska.
Następnie, po złożeniu wiązanek kwiatów pod znajdującym się obok ronda pomnikiem pomordowanych, odegrana została pieśń Wojska Polskiego.
Uroczystość na rondzie, także wiązanką pieśni patriotycznych, ubogaciła jeszcze bardzo młoda ale szybko doskonaląca swe umiejętności Nałęczowska Orkiestra Dęta.
Ponadto z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w pobliżu odsłanianego ronda, została udostępniona do oglądania ciekawa wystawa poświęcona tematyce niepodległościowej.
Na kolejną część uroczystości organizatorzy zaprosili na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przed Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury, na wyśmienitą grochówkę, oraz do sali klubowej na bigos i inne smakołyki.
Za udział w nałęczowskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, połączonych z ceremonią nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego rondu w Nałęczowie, Zarząd Okręgu Ziemi Lubelskiej przygotował zaproszonym uczestnikom ozdobne imienne podziękowania.
Nałęczowskie tegoroczne obchody Święta Niepodległości zostały zwieńczone, w wypełnionej gośćmi do ostatniego miejsca sali kinowej, patriotycznym spektaklem pt. „Zapora nigdy się nie poddaje”.
Był to na Lubelskiej Ziemi w Nałęczowie dzień wspólnego pięknego świętowania, pełen patriotycznych wrażeń i satysfakcji dla mieszkańców Nałęczowa oraz piłsudczyków, a także oddania hołdu jednemu z największych Polaków – Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, który całe swoje życie poświęcił na to, by Polska odzyskała i obroniła Niepodległość - dał Polsce wolność, moc, szacunek i ustanowił granice oraz stanął w szeregu dziejowych obrońców wiary, za co należy się jemu wdzięczność narodu polskiego i całej Europy.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: płk zw. Wiesław Bodo.


Drukuj   E-mail