SZTANDAR DLA OKRĘGU ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP W RADOMIU

Dzień 24.09.2022 r. był w Radomiu największym piłsudczykowskim świętem. Okręgowi ZP RP w Radomiu uroczyście wręczono i poświęcono sztandar – wyjątkowy symbol honoru i tradycji w czasie pokoju i wojny. Wręczenia dokonał gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa Prezes Zarządu Krajowego ZP RP, a poświęcił go gen. dyw. zw. ks. inf. dr Edmund Skalski Naczelny Kapelan ZP RP.


Radomska uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą św., odprawioną w kościele pw. Chrystusa Nauczyciela, przy ul. Chałubińskiego 15. Przewodniczył jej i wygłosił okolicznościową homilię ks. inf. dr Edmund Skalski.
Główna część uroczystości odbywała się na radomskim Rynku przed pomnikiem Czynu Legionów, w miejscu historycznym gdzie 11 marca 1924 r. Marszałek Józef Piłsudski położył kamień węgielny pod ten pomnik i gdzie przez wiele już lat 11 listopada Radomianie świętowali Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu narodowego, wprowadzenia do uroczystości i powitania gości dokonał płk zw. Andrzej Stefański, Prezes Zarządu Okręgu ZP RP w Radomiu.
Na uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru m.in. przybyli:
-gen. zw. Stanisław Władysław Śliwa - Prezes Zarządu Krajowego ZP RP wraz z gen. dyw. zw. Szymonem Jarosławem Biereckim – Wiceprezesem Zarządu Krajowego ZP RP i gen. dyw. zw. ks. inf. dr. Edmundem Skalskim oraz Członkami Zarządu Krajowego ZP RP.
-Wojciech Skurkiewicz – Senator RP, Wiceminister Obrony Narodowej, Ojciec Chrzestny Sztandaru,
-Mariusz Skopek – przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Konrada Frysztaka,
-Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radom,
-Aleksandra Kaleta – Dyrektor SP Nr 32 im. Marszałka J. Piłsudskiego, Matka Chrzestna Sztandaru,
-płk pil. Maciej Siemiński – Dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego Sadków,
-piłsudczycy z Okręgu w Radomiu oraz z zaprzyjaźnionych okręgów i oddziałów, w tym m.in:
-9-osobowa delegacja z Okręgu Ziemi Lubelskiej z pocztem sztandarowym, na czele z gen. bryg. zw. Stanisławem Olszewskim,
-5-osobowa delegacja z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim z pocztem sztandarowym, na czele z płk. zw. Ignacym Wieczorkiem,
-3-osobowa delegacja z Okręgu Pomorskiego w Gdyni,
-2-osobowa delegacja z Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie, na czele z płk. zw. Sylwestrem Raniszewskim,
-2-osobowa delegacja z Okręgu Królewska Wschowa, na czele z płk. zw. Janem Pabierowskim,
-2-osobowa delegacja z Oddziału Dunaj w Wiedniu, na czele z płk. zw. Mariuszem Michalskim,
-gen. bryg. zw. Leszek Kalinowski – Prezes Okręgu Lubelskiego,
-gen. bryg. zw. Józef Melak z Okręgu Mazowieckiego,
-płk zw. Krzysztof Jankowiak – Prezes Zarządu Okręgu Opolskiego,
-Kompania Honorowa 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i Orkiestra WP.
Po okolicznościowych wystąpieniach: gen. zw. Stanisława Władysława Śliwy, Wojciecha Skurkiewicza, Mariusza Skopka, odbyła się ceremonia wręczenia, poświęcenia i prezentacji sztandaru.
W dalszej części uroczystości, zostały wręczone odznaczenia, wyróżnienia, pamiątkowe miniatury radomskiego piłsudczykowskiego sztandaru oraz wszyscy darczyńcy dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Czynu Legionowego i wspólne zdjęcie uczestników oraz przygotowana przez gospodarzy uroczystości grochówka, zakończyły wyjątkowe dla Okręgu w Radomiu i dla całej piłsudczyków rodziny święto.
Uroczystość odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego, Dowódcy Garnizonu Radom płk. pil. Macieja Siemińskiego oraz Kompanii Honorowej 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego i Orkiestry Wojskowej.

Tekst: gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski
Foto: płk zw. Wiesław Bodo


Drukuj   E-mail