Okręg Wschodnio Mazowiecki na Facebooku

Strony Piłsudczyków w socjal mediach są jednym z silnych sposobów promocji naszej organizacji i informacji o jej aktyniczności. Do już istniejących dołączyła zaktualizowana strona na fB Okręgu Wschodnio Mazowieckiego (patrz tutaj .)

Zachęcamy do naśladownictwa i aktywności również  w Internecie. Celem jest, aby aktywne portale były przypisane każdemu Okręgowi/Oddziałowi.

 


Drukuj   E-mail