Centralne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Wyszkowie.

CENTRALNE OBCHODY 160. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W WYSZKOWIE
„Każde pokolenie służyło jak mogło sprawie ojczystej.
Na Was spada ten sam obowiązek nie opuszczać żadnej okazji do służby dla Ojczyzny”

/Bronisław Deskur/

W dniu 22.01.2023 r. odbyły się w Wyszkowie główne uroczystości poświęcone uczczeniu pamięci i oddania hołdu naszym przodkom, którzy nie szczędząc zdrowia i życia stanęli do nierównej walki o wolność Ojczyzny.
Na patriotyczno-religijne obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego m.in. przybyli:
-gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Zarządu Krajowego ZP RP,
-gen. dyw. Zw. ks. inf. dr. Edmund Skalski, Naczelny Kapelan ZP RP,
-gen. Zw. Wita Ludwichowska-Pawłowska, Skarbnik Zarządu Krajowego ZP RP
oraz wiele delegacji piłsudczyków RP z różnych stron Polski, na czele z prezesami poszczególnych okręgów lub oddziałów ZP RP, w tym m.in.:
-gen. bryg. Zw. Józef Melak z Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
-gen. bryg. Zw. Włodzimierz Pacelt z Okręgu Dolnośląskiego w Sycowie,
-gen. bryg. Zw. Leszek Kalinowski z Okręgu Lubelskiego,
-gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski z Okręgu Ziemi Lubelskiej,
-płk Zw. Jan Pabierowski z Okręgu Królewska Wschowa,
-płk Zw. Krzysztof Jankowiak z Okręgu Opolskiego,
-płk Zw. Sławomir Dzięgielewski z Okręgu Kaszubskiego,
-mjr Zw. Andrzej Treska z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim,
-płk Zw. Jerzy Trojanowski z Oddziału Ostrów Mazowiecka,
-płk Zw. Grzegorz Pietkiewicz z Oddziału w Suwałkach,
-płk Zw. Andrzej Michalik z Oddziału w Wołominie.
Głównym organizatorem uroczystości był Okręg Nadbużański ZP RP w Wyszkowie, na czele z Prezesem Zarządu płk. Zw. Sylwestrem Raniszewskim - osobą z sercem na dłoni, który wspólnie z członkami tego Okręgu przygotował bogaty program centralnych rocznicowych obchodów największego polskiego powstania narodowego i sprawił, że polegli za naszą wolność Powstańcy Styczniowi zostali godnie wspomniani i uczczeni, a goście zachwyceni miłym przyjęciem i sprawną organizacją.
W dniu poprzedzającym główne uroczystości, przybyłym gościom zorganizowano wspólne zwiedzanie Wyszkowa, z oddaniem hołdu pod pomnikami wyszkowskich bohaterów, w tym m.in.:
-pod pomnikiem pomordowanych przez bolszewików żołnierzy polskich w 1920 r.,
-pod tablicą poświęconą gen. bryg. Aleksandrowi Narbut- Łuczyńskiemu, synowi Powstańca Styczniowego, uczestnikowi walk pod Nidą, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Kostiuchnówką oraz uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
-pod pomnikiem-ławeczką, poświęconą pamięci jednemu z polskich słynnych kryptologów Jerzemu Różyckiemu,
-pod jednym z obelisków Wazów – najstarszym zabytkiem Wyszkowa.
Ponadto w godzinach wieczornych goście zostali podjęci uroczystą wspaniale integrującą piłsudczykowską rodzinę kolacją, przy muzyce ludowej kapeli w zabytkowym pałacu będącego obecnie siedzibą Muzeum Cypriana Norwida w Dębnikach. W pałacu powitała nas i pięknie przybliżyła historię tego miejsca Pani Ewa Michalik – Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Następnego dnia została uroczyście odsłonięta i poświęcona w Alei Pamięci Walczących o Niepodległość, kamienna tablica upamiętniająca księży Powstania Styczniowego z terenu Puszczy Białej oraz kapliczka upamiętniająca Powstańców Styczniowych.
Po dokonanych odsłonięciach, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, uczestnicy uroczystości podczas Mszy św. w Sanktuarium św. Idziego modlili się za Ojczyznę i uczestników Powstania Styczniowego.
Koncelebrowaną Eucharystię sprawował gen. dyw. Zw. ks. inf. dr. Edmund Skalski – Naczelny Kapelan ZP RP, który wygłosił okolicznościową homilię oraz płk Zw. ks. dziekan dr Zdzisław Gałan - proboszcz miejscowej parafii i jednocześnie kustosz Sanktuarium św. Idziego.
W końcowej części Mszy św. gen. Zw. Stanisław Władysław Śliwa wygłosił przemówienie, m.in. mocno podkreślając znaczenie powstańczego zrywu Polaków, które utorowało drogę do późniejszego w 1918 r. pod przywództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego odzyskania po 123 latach niewoli, Niepodległości przez Polskę.
W tym miejscu uroczystości wiele osób, które w różny sposób wsparły przygotowanie centralnych rocznicowych obchodów walk Powstańców Styczniowych, zostało uhonorowanych przez gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwę i płk. Zw. Sylwestra Raniszewskiego, Ryngrafami Związku Piłsudczyków RP oraz Ryngrafami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w tym m.in. księży sprawujących Mszę św., Okręg Nadbużański ZP RP, przedstawicieli Starostwa i Urzędu Miasta Wyszków.
W dalszej części uroczystości, po pamiątkowym wspólnym zdjęciu, organizatorzy zaprezentowali uczestnikom konną rekonstrukcję bitwy powstańczej, po czym zaprosili na smaczny poczęstunek.
Na zakończenie uroczystości piłsudczycy wzięli udział w okolicznościowym posiedzeniu Zarządu Krajowego ZP RP, podczas którego wielu gościom i piłsudczykom zostały wręczone za wierną służbę Umiłowanej Ojczyźnie Krzyże Honorowe gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz Ryngrafy przygotowane z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, a także Akty Nominacji na kolejne stopnie związkowe ośmiu członkom Okręgu Nadbużańskiego i dokumenty potwierdzające przyjęcie w poczet członków Nadbużańskiego Okręgu dwóch osób.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski /Członek Zarządu Krajowego ZP RP/
Foto: płk Zw. Wiesław Bodo /Wiceprezes Zarządu Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP/


Drukuj   E-mail