POTRÓJNE ŚWIĘTO U PIŁSUDCZYKÓW RP Z OKRĘGU WSCHODNIO-MAZOWIECKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

W dniu 01.02.2023 r. Piłsudczycy RP z Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego uczcili 82-letni Jubileusz płk. zw. Ignacego Wieczorka - prezesa i założyciela tego okręgu, jego imieniny oraz zainaugurowali obchody 5-lecia działalności Okręgu.


Na jubileuszowo-imieninową uroczystość przyjęło zaproszenie wielu współpracujących z Piłsudczykami Okręgu gości, w tym m.in.:
-płk Zw. ks. kan. Adam Praszczałek, proboszcz miejscowej parafii, wicedziekan Dekanatu w Mińsku Mazowieckim oraz płk Zw. ks. Andrzej Jackiewicz,
-Burmistrz Kałuszyna, Arkadiusz Czyżewski,
-Komendant Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, insp. Sławomir Rogowski wraz z oficerem prasowym KPP sierż. szt. Elżbietą Zagórską,
-Zastępca Dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, ppłk Ryszard Gorczyca, wraz z szefem sztabu ppłk. Markiem Kalinowskim,
-Zastępca Komendanta Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, ppłk Arkadiusz Wojtaczka,
-Dyrektor LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, Joanna Papińska,
-Zastępca dyr. Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie, Maria Fabisiak,
-Leśniczy z Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim, Dariusz Rumak,
-Kustosz Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowieckim, Artur Piętka,
-pracownik Kancelarii Prezydenta RP, Sławomir Orliński,
-przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, ppłk rez. Marek Heller,
Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwę reprezentował gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski – członek Zarządu Krajowego ZP RP, prezes Okręgu Ziemi Lubelskiej ZP RP wraz z towarzyszącym jemu płk. Zw. Stanisławem Wójcickim.
Uroczystość została poprzedzona koncelebrowaną Mszą św. w intencji płk. Zw. Ignacego Wieczorka oraz Piłsudczyków z kierowanego przez niego Okręgu, odprawioną w kościele pw. Matki Bożej z Guadelupe, w Budach Barcząckich koło Mińska Mazowieckiego.
Dalsza część jubileuszowego świętowania odbywała się w przykościelnej Sali Parafialnej.
Po powitaniu gości przez Jubilata i złożeniu sprawozdania z najważniejszych dokonań i wydarzeń, w których uczestniczyli członkowie Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego w Mińsku Mazowieckim, kilka osób zostało uhonorowanych Medalami 100-Lecia Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”.
Dekoracji wyróżnionych dokonał, w imieniu Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Zw. Stanisława Władysława Śliwy - gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski, przy asyście płk. Zw. Ignacego Wieczorka.
Ponadto płk. zw. Ignacego Wieczorka, gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski uhonorował ozdobnym Ryngrafem, przygotowanym z okazji obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Jak zwykle przy piłsudczykowskich uroczystościach, wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń „My Pierwsza Brygada”.
Następnie Pan Sławomir Rogowski wygłosił prelekcję traktującą o życiu, działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
W kolejnym punkcie uroczystości, gen. bryg. zw. Stanisław Olszewski złożył Jubilatowi i członkom Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego przygotowane okolicznościowe życzenia.
W końcowej części uroczystości delegacje złożyły Jubilatowi życzenia, kwiaty i upominki, po czym przy przygotowanych na spotkanie smakołykach toczyły się kuluarowe rozmowy, m.in. dotyczące przewidywanych w dniu 12.05.2023 r. głównych uroczystościach z okazji 5-lecia Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego ZP RP.

Tekst: gen. bryg. Zw. Stanisław Olszewski


Drukuj   E-mail